Autor Política
30 Juliol 2015 a 14:00

El PSC, ERC, CiU i Entesa governaran conjuntament al Consell Comarcal del Vallès Occidental

El Ple aprova amb 16 vots a favor demanar l’adhesió a l’AMI

El PSC, ERC, CiU i Entesa governaran conjuntament al Consell Comarcal del Vallès Occidental // Foto: Joan Murcia

El PSC, ERC, CiU i Entesa governaran conjuntament al Consell Comarcal del Vallès Occidental // Foto: Joan Murcia

Ahir a la tarda es va presentar i signar l’acord de govern entre els grups comarcals del PSC, ERC, CiU i Entesa al Consell Comarcal del Vallès Occidental per al mandat corporatiu 2015-2019. També va aprovar-se el cartipàs de l’ens comarcal: l’organització política, el règim de sessions ordinàries i les assignacions als grups polítics comarcals i dels consellers i consellers, que baixen un 5% en termes generals.

Aconseguir una comarca socialment cohesionada, territorialment equilibrada i amb uns serveis públics de qualitat és un dels objectius de l’acord signat pels quatre grups, en el que s’estableix la configuració del govern i el programa d’actuació pels propers quatre anys

Tal i com s’estableix en l’acord, el Consell Comarcal ha de ser un instrument de cooperació dels governs locals, i per tant, es vol configurar un govern d’unitat amb tots els partits que tenen alguna alcaldia a la comarca i que en vulguin formar part.

També es basa en el principi que les orientacions polítiques estratègiques del Consell Comarcal han de ser compartides pel Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental. El document especifica també que els principis del nou govern respecte l’organització comarcal seran els del treball, la simplicitat, l’eficàcia i l’eficiència, i es procurarà una correspondència entre les àrees de l’àmbit polític i les de l’àmbit de gestió.

Els Eixos del mandat segons l’acord de conformació de govern els eixos prioritaris per a l’acció del govern comarcal pel mandat 2015-2019 són els següents:

 1. a) Iniciar de manera immediata un nou Pla d’actuació comarcal (PAC) que haurà de ser consensuat per la Comissió Permanent.
 2. b) Iniciar la revisió del Reglament Orgànic Comarcal.
 3. c) Aprofundir en les mesures de transparència i administració electrònica del Consell i dels consorcis.
 4. d) Revisar i actualitzar l’estructura organitzativa tot realitzant una revisió dels llocs de treball.
 5. e) Pel que fa al Consorci de Turisme, es treballarà per tal de mantenir-lo com un ens diferenciat. En el supòsit que això no sigui possible es reconvertirà en un servei integrat en l’estructura del Consell de cara a l’aprovació del pressupost del 2016.
 6. f) Promoure i liderar el debat sobre la configuració de la nostra comarca i les diverses iniciatives existents: àrea metropolitana, B-30; B40, arc metropolità, etc.
 7. g) Eficiència i estalvi energètic, protecció del medi ambient, manteniment i valorització de la massa forestal del boscos.
 8. h) Promoció econòmica orientada a la competitivitat de les nostres empreses i a l’atracció de noves activitats econòmiques, alhora que treballar per la reducció de l’atur i la reindustrialització de la comarca.
 9. i) Preservació de la cohesió social amb projectes d’inclusió, garantir el dret a l’habitatge, als serveis d’ajut a la dependència, més enllà dels drets bàsics consolidats respecte l’educació.
 10. j) Es redactarà un codi ètic del CCVOC amb els compromisos ètics i polítics que els consellers comarcals de l’equip de govern davant la ciutadania del Vallès.

 

Vicepresidències i representants als consorcis comarcals

El passat 17 de juliol en el Ple de Constitució es va escollir a l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez (PSC), com a nou president del Consell Comarcal. Les vicepresidències recauen en:

– Vicepresidència primera: Joan Ballbè (ERC)

– Vicepresidència segona: Núria Colomé (CIU)

– Vicepresidència tercera: Maria Ángels Marcuello (ENTESA)

– Vicepresidència quarta: Amadeu Aguado (PSC)

– Vicepresidència cinquena: Joan Carles Paredes (CIU)

– Vicepresidència sisena: Ramón Capolat (ENTESA)

Els vicepresidents i vicepresidentes seran alhora els presidents de les Comissions informatives o consellers delegats.

L’acord de govern preveu que la Presidència del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, que està delegada pel President del Consell Comarcal, sigui ostentada per un conseller comarcal del grup comarcal de CIU. El Ple ha aprovat que aquest càrrec recaigui sobre Victor Puig.

L’acord de govern preveu que la Presidència del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental estigui ostentada per un conseller comarcal del grup d’ERC. Aquesta serà aprovada en el  proper plenari de constitució del citat ens, que està prevista per després de l’estiu

Òrgans de govern i assessorament

La Comissió Permanent del Ple estarà formada pel President, els Vicepresidents/es i dos consellers/es delegats/es , un/a del PSC i un/a d’ERC. Hi assistiran, amb veu però sense vot, quan siguin requerits o requerides altres consellers/es amb delegacions concretes. També hi podran assistir en veu però sense vot els/les Presidents/es del Consorci de Residus i Turisme. Les sessions ordinàries de la Comissió Permanent del Ple es celebraran el segon dijous de cada mes a les 9 hores del matí. Les delegacions a favor de la Comissió Permanent de les competències plenàries es podran consultar properament a http://www.ccvoc.cat/ccvoc2/apartats/index.php?apartat=95.

Les sessions plenàries ordinàries de la corporació comarcal es celebraran un cop cada dos mesos. En concret seran el tercer dijous del bimestre a les 19 hores, sent la primera d’elles el proper mes d’octubre. El ple compta amb 39 consellers i conselleres comarcals de 7 grups comarcals.

La Gerència serà ocupada per una persona amb perfil professional tècnic de la plantilla del Consell Comarcal a proposta del President i amb el consens de la Comissió Permanent. Segons l’acord de govern, la gerència del Consell Comarcal també serà la gerència del Consorci de Turisme del Vallès Occidental. Per la seva banda, la gerència del Consorci per a la Gestió de Residus serà un professional dels ajuntaments consorciats a designar.

El Consell Comarcal s’organitzarà en quatre Comissions informatives i una Comissió especial de Comptes i el president delega part de les seves atribucions a diferents consellers i conselleres comarcals.

La Presidència manté les delegacions de representació i relacions institucionals, Observatori comarcal, PAC i ROC, Estudis i projectes de caràcter estratègic i Comunicació.

Les Comissions informatives estaran integrades a més del president, per un representant de cada grup polític amb representació al Consell Comarcal, que actuaran amb vot ponderat. El regim de sessions de les diferents comissions serà determinat per cada una.

Segons l’acord de govern entre PSC, ERC, CIU i ENTESA es creen les següents comissions:

 1. Comissió informativa de Govern i Serveis Generals

President: Amadeu Aguado (PSC)

Conseller delegat: Marc Gonzàlez (PSC)

Serveis delegats: Serveis Generals; Recursos humans; Govern obert, transparència i modernització; Gestió d’equipaments cedits (Mercavallès, Pistes d’ensenyament i exàmens de conduir…)

 

 1. Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat

President: Joan Ballvé (ERC)

Consellera delegada: Elizabeth Pasamonte (ERC)

Serveis delegats: Urbanisme i infraestructures, Medi ambient, Gestió forestal,

Projecte “Boscos del Vallès”, Llicències ambientals, Projectes i obres; Suport tècnic als ajuntaments.

 

 1. Comissió informativa de Promoció econòmica i Polítiques actives d’Ocupació

President: Joan Carles Paredes (CIU), amb els serveis delgats d’Empresa; Comerç i turisme, Emprenedoria; Innovació i competitivitat.

Conseller delegat: Ramon Capolat (ENTESA), amb els serveis delegats d’Ocupació, Economia social i Petits municipis.

 

 1. Comissió informativa de Benestar Social, Educació i Qualitat de vida

Presidenta: Maria Àngels Marcuello (ENTESA), amb els serveis delegats de Serveis Socials, Gent gran, Igualtat, Habitatge i Dependència.

Consellera delegada: Núria Colomé (CIU), amb els serveis delegats d’Educació, Salut, Joventut i Consum.

 

La Comissió especial de Comptes és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació al Consell comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d’acord amb el nombre de consellers i conselleres comarcals respectius.

La Junta de portaveus estarà formada per els i les portaveus dels diferents grups polítics comarcals:

Pere Soler (PSC)

Pol Altayó (ERC)

Miquel Samper (CIU)

Maria Ángels Marcuello (ENTESA)

Núria Gibert (CUP)

José Luís Fernández (Ciutadans)

Manuel Buenaño (PP)

 

Moció sobre l’adhesió a l’AMI

Durant el Ple extraordinari es va debatre una moció sobre l’adhesió a l’Associació de Municipis per a la Independència. Va ser aprovada per amjoria simple amb els vots dels grups comarcals d’ERC, CiU i les CAV.

Switch to mobile version