Autor Ensenyament
8 Juny 2015 a 16:00

PIMEC valora positivament la Llei de formació i qualificació professional

Permetrà millor ajustament entre l’oferta i la demanda de treball

Formació professional // Imatge extreta del web de Iveb

Formació professional // Imatge extreta del web de Iveb

El Parlament de Catalunya ha aprovat el projecte de Llei de formació i qualificació professional, que ha de suposar un impuls definitiu per a la construcció i desplegament qualitatiu i quantitatiu de la formació professional a Catalunya. PIMEC es felicita perquè Catalunya tingui un rang de llei que situï la formació professional on li pertoca en tant que “cantera natural” de les futures persones treballadores i també empresaris i empresàries.

La patronal creu que la llei estableix uns fonaments ben sòlids el desplegament dels quals suposarà el gran salt qualitatiu i quantitatiu que requerirà el mercat del treball català més immediat. A més, PIMEC assenyala que aquesta llei ha de permetre millor ajustament entre l’oferta i la demanda del treball ja que implementa un instrument comú de detecció de necessitats que actuï sobre la planificació del conjunt del sistema.

Tot i així la llei deixa marge suficient perquè es puguin acabar de concretar algunes qüestions que PIMEC entén com elements clau. Entre elles, adscripció de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professional de Catalunya que ha de garantir la seva actuació per tal de poder desenvolupar les seves funcions sobretot el sistema d’una forma integradora, el disseny i implementació d’un model de pràctiques i aprenentatge que afavoreixi la participació de les pimes i acosti la formació professional a les diferents necessitats.

A més, composició de la Comissió Rector del Sistema de Formació i Qualificació Professional que ha de garantir la seva missió tenint en compte el paper estratègic que la normativa vigent dóna als agents socials i la vinculació entre els sistema públic d’ocupació de Catalunya i el sistema de formació i qualificació professional.

Switch to mobile version