Autor Economia
6 Juny 2015 a 15:00

MicroBank ha concedit 431 microcrèdits a Sabadell al 2014

Al primer trimestre de 2015 s’han concedit 202 microcrèdits 

 

Raül Paz // Imatge cedida per la Caixa

Raül Paz // Imatge cedida per la Caixa

MicroBank, durant l’any 2014, ha concedit 431 microcrèdits a Sabadell per un valor de 2,2M€. El finançament s’ha ofert a persones, famílies, emprenedors i microempreses que tenen dificultats per accedir al sistema creditici tradicional. L’objectiu principal és facilitar l’activitat productiva i l’ocupació, al desenvolupament familiar i personal i a la inclusió financera.

Un total de 96 microcrèdits han estat atorgats a emprenedors amb ganes d’iniciar un projecte d’autoocupació i a autònoms i microempreses que necessiten un impuls. Durant el primer trimestre de 2015 MicroBank ha concedit un total de 919.781€ de préstecs a Sabadell. 159 familiars i socials i 43 a emprenedors i autònoms.

MicroBank ofereix dues opcions de finançament: el microcrèdit Emprenedors i Negoci, té l’objectiu el finançament de l’inici, la consolidació o l’ampliació del negoci; i, el microcrèdit social per a emprenedors que compten amb l’assessorament d’una entitat col·laboradora de MicroBank per a la realització del seu pla d’empresa. Per ambdues opcions l’aportació màxima és de 25.000€.

Tenint com a objectiu facilitar la inclusió financera i ajudar a persones i projectes amb major sensibilitat ecològica, “La Caixa” ofereix Eco-microcrèdits per a projectes sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. També ofereix Empresa Social per empreses que donin resposta a necessitats socials en àmbits com l’atenció a la discapacitat, la lluita contra la pobresa,…

El microcrèdit personal i familiar permet finançar projectes vinculats al desenvolupament personal i familiar i atendre necessitats derivades de situacions puntuals o imprevistes.

 

Una història d’èxit: Entrebits i Entrexips

En Raül Paz és un emprenedor de 45 anys de Sabadell. Després d’una llarga etapa adquirint experiència en empreses del sector informàtic (Maquinari i Programari), finalment el 2007 va voler donar-se un respir, dedicar-se a la família i replantejar-se el seu futur professional.

Aleshores decidí començar a realitzar cursos d’ especialització i ampliació de coneixements en el seu ram per tal d’evolucionar professionalment. Finalment al 2008, amb el finançament de MicroBank, va néixer Entrebits i Entrexips.

L’ activitat que porta a terme Entrebits i Entrexips es basa en la implantació de software i equipament per a empreses, principalment del sector sanitari, per a l’adequació a les noves tecnologies i a les normatives de la LOPD i LSSI. També realitzen auditories per tal de detectar mancances a nivell de seguretat així com de confeccionar els documents per a ajudar a les empreses i clients a inscriure els seus fitxers de dades correctament a l‘Agència de protecció de dades.

Actualment en Raül està molt content, ampliant serveis i dibuixant un futur d’especialització dins la Responsabilitat Social Empresarial. Les perspectives futures són bones i com a plans de negoci contempla la realització d’actuacions a nivell estatal, estructurant l’empresa cap al mercat on line i així incrementar la facturació anual.

En Raül explica “mimo als clients i els vaig a veure allà on siguin, es necessiten empreses emocionalment sostenibles que gestionin la diferència.

 

Switch to mobile version