Autor Societat
1 Juny 2015 a 16:00

Comença la Campanya Forestal 2015

S’han convocat 153 places de bombers funcionaris i 300 de bombers voluntaris

Boscos // Imatge cedida pel Departament de Territori i Sostenibilitat

Boscos // Imatge cedida pel Departament de Territori i Sostenibilitat

Ramon Espadaler, conseller d’Interior, i Josep Maria Pelegrí, conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, van comparèixer el passat dimecres al Parlament de Catalunya per exposar les actuacions que es porten a terme en matèria de prevenció i extinció d’incendis, especialment pel que fa a la Campanya d’incendis forestals 2015.

La campanya d’enguany està marcada principalment per la priorització dels esforços en el període de màxim risc (juliol-agost), les millores tecnològiques, modificacions organitzatives i normatives, i les noves línies de treball per, d’una banda, donar major capacitat de resposta i efectivitat a tots els agents humans i materials que lluiten contra el foc i la coordinació estreta entre els diferents col·lectius i cossos que intervenen en la prevenció i l’extinció dels incendis forestals; i de l’altra, consolidar la recuperació de l’activitat econòmica relativa als massissos forestals.

Espadaler va destacar que el Departament d’Interior basa la campanya forestal en dos criteris primordials: la seguretat de les persones que atenen els incendis forestals i la millora de les condicions de treball, i va apuntar que “la campanya forestal ja ha començat i els bombers ja estan treballant cada dia en diferents focs”. Espadaler va aprofitar per felicitar a tot el col·lectiu de Bombers de la Generalitat i tota la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments després que, a l’última enquesta del CEO, els ciutadans de Catalunya hagin puntuat amb un 8,4 el nivell de protecció que ofereixen els bombers.

També va felicitar als membres de la unitat GRAF que fa poques setmanes van rebre el guardó de gran prestigi a nivell internacional que atorga la International Association of Wildland Fire (IAWF), un premi que es va lliurar a Idaho, en el marc del Congrés Internacional sobre gestió i seguretat en incendis forestals.

Una de les novetats que presenta la Campanya Forestal 2015 és la convocatòria de 153 noves places de bombers funcionaris i 300 de bombers voluntaris. En relació als bombers voluntaris, es contractaran els serveis de la mateixa Mútua d’accidents que actualment tenen els bombers funcionaris amb la finalitat de cobrir els accidents que puguin tenir a partir d’ara en acte de servei.

Espadaler va valorar molt positivament l’apropament de posicions entre el col·lectiu de bombers voluntaris i la DGPEIS, a més del retorn dels caps de parc que havien presentat la seva renúncia mesos enrere: “gràcies a l’esforç i  la voluntat de totes les parts, hem estat capaços de reconduir aquella situació, de comprendre, de treballar, sobretot de treballar molt intensament a la recerca de solucions d’aquelles demandes del col·lectiu que enteníem susceptibles de resoldre dins l’actual marc legal. Estem a finals de maig i puc afirmar  que estem donant compliment a la majoria dels objectius identificats conjuntament com a prioritaris”.

Respecte als recursos materials, es prioritzarà en seguretat, amb noves jaquetes forestals per a tots els bombers i una aposta per les noves tecnologies aplicades a la prevenció i acció contra els focs. En total hi haurà 4.500 jaquetes forestals noves amb un cost de 586.971 euros. Les jaquetes són ignífugues, resistents a la temperatura i a la radiació, a més d’ergonòmica. Pel que fa als mitjans aeris, hi haurà un més que l’any passat (26 helicòpters i 10 avions en total). A més, la  flota mòbil dels Bombers de la Generalitat es reforçarà amb el lloguer de 7 vehicles per al transport de personal, arribant a la xifra de 769 vehicles durant la campanya.

També es hi haurà un reforç dels 71 dels 73 parcs de bombers funcionaris, de les diverses regions d’emergències, l’obertura de 6 parcs de bombers d’estiu i els punts de vigilància forestals. La DGPEIS activarà parcs de bombers voluntaris durant 10 hores al dia, depenent del risc d’incendi forestal de la zona o altres criteris operatius. També s’establiran fins a un màxim de 6 columnes mòbils, que s’activaran en funció del risc d’incendi forestal i com cada any es comptarà amb reforç del personal.

Les noves tecnologies amb les que es comptaran seran un simulador d’incendis i tauletes per analitzar en temps real el foc forestal, que facilitarà l’organització de les maniobres d’atac al foc i donarà més seguretat als bombers, els drons, amb els quals obtindran mapes i imatges de l’avenç dels incendis i de zones de difícil accés, i la xarxa Rescat

El conseller va defensar aquestes noves mesures ja que “extingir un incendi no és només llençar-hi aigua, és molt més, i aquí és on la gestió, la coordinació i la professionalitat del Cos de Bombers pren valor. Ja no es tracta d’un tema de recursos, sinó de com els bombers prenen les decisió per fer que aquests recursos puguin ser més efectius, el que implica un coneixement molt important de la capacitat del cos. Els bombers ja no fan el que poden, decideixen quina estratègia apliquen en cada incendi.

Segons les previsions, aquest 2015 no serà un any bo, tret que plogui al juny, i caldrà extremar la vigilància. El perill d’incendi forestal és entre moderat i alt arreu del país. La precipitació hivern-primavera és menor que l’any passat i inferior a la mitjana. En cas de manca de pluges raonables durant els propers mesos, el perill s’incrementarà  notablement a les comarques de la Catalunya central, Prelitoral i Prepirineu occidental on ha plogut menys.

Per aquests motius, Pelegrí va remarcar que “és del tot necessària per a la prevenció d’incendis forestals una bona gestió i control de les activitats humanes que són generadores de perill d’incendi forestal.  Tanmateix, vull posar de manifest el gran esforç que s’ha fet en aquests darrers tres anys en promoure polítiques de dinamització dels treballs silvícoles i els aprofitaments forestals, àmbits  clau pel que fa la reducció de càrrega de combustible al bosc”.

El conseller d’Agricultura va exposar les dues línies estratègiques d’acció des del punt de vista de la prevenció: actuacions en infraestructures estratègiquesd’autoprotecció, i dinamització del sector de la fusta i dels aprofitaments forestals que incideixen directament en la millora de la gestió dels forests, així com els canvis normatius que afavoreixen les tasques de prevenció a través de la col·laboració, també, amb els ajuntaments, entitats supramunicipals i altres agents vinculats.

Entre les 10 actuacions destacades que impulsa el Departament d’Agricultura en aquest l’àmbit es troben el Pla general de política forestal de Catalunya 2014-2024, l’increment de la oferta fusta i subhastes forestals públiques, la modificació del Pla Econòmic Financer Forestal Català, l’estratègia per promoure la gestió forestal, el projecte de llei del sòl d’ús agrari, la continuació de reunions amb la Comissió tècnica, el foment de l’ús de la fusta en construcció, el foment del consum de fusta (Catforest), l’increment de les dotacions previstes pel Pla de Desenvolupament rural 2014-2020, i l’ordre AAM/246/2013.

Altres actuacions en l’àmbit de la prevenció han estat les urbanitzacions, l’execució de franges, les campanyes preventives, la xarxa viària estratègica, les cremes controlades, les jornades de transferència tecnològica la nova aplicació per a la gestió de les comunicacions de crema, i l’augment d’autoritzacions necessàries per la crema.

L’activitat inspectora i reguladora també ha estat molt intensa durant l’any 2014 i primer semestre del 2015. El Cos d’Agents Rurals ha realitzat més de 23.872  actuacions de prevenció  en activitats i infraestructures generadores de perill i  mes de 131.509 expedients de  tramitació de comunicacions i autoritzacions  per activitats que comporten un perill d’incendi forestal, el que suposa 7.500 més respecte a l’any anterior

Així mateix s’han incrementat les actuacions de sensibilització i educació ambiental que realitza el CAR en matèria de prevenció d’incendis (escoles, fires, reunions informatives amb subsectors etc.) fins a un total de 1.100 activitats en les que han participat 34.000 alumnes. Pel que fa a la distribució de les causes d’incendis forestals, el 2014 la causa principal segueixen sent les negligències amb un 40% sobre el total d’incendis (ha crescut 5 punts respecte el 2014).

Switch to mobile version