Autor Societat
30 Maig 2015 a 14:00

El subproducte és la opció més utilitzada per gestionar residus industrials

Més de 3 milions de tones de residus s’han gestionat a l’última dècada

Jornada de gestió dels residus com a subproducte // Imatge del web Gencat.cat

Jornada de gestió dels residus com a subproducte // Imatge del web Gencat.cat

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i el Consell de Cambres de Catalunya van organitzar el passat dimarts la desena Jornada de gestió dels residus com a subproducte, un punt de trobada entre les empreses productores de residus i que volen gestionar-los com a subproductes i aquelles que veuen una oportunitat per a incorporar-los en el seu procés productiu.

Als darrers 10 anys, un total de 3.005.061 tones de residus industrials s’han gestionat com a subproductes, el que representa que cada any una mitjana del 6,4% dels residus industrials han tingut aquesta via de gestió. La gestió dels residus com a subproductes comporta que altres empreses els utilitzin com a matèria primera en els seus processos productius i suposa una prevenció en la generació i un estalvi econòmic important associat a la seva gestió, a través d’operacions d’eliminació en dipòsits controlats, incineradores o plantes de tractament fisicoquímiques.

Actualment, més de 3.000 empreses estan inscrites a la Borsa de Subproductes de Catalunya, un servei gratuït que té com a objectius potenciar l’aprofitament màxim dels residus, promoure el reciclatge i proporcionar a les empreses una eina per reduir despeses i millorar la competitivitat. Es calcula que aquesta borsa genera un miler de contactes anuals.

En el marc del nou Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos 2013-2020 (PRECAT20) un dels objectius és incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment la valorització material, des d’una òptica de l’economia circular i baixa en carboni. Finalment, durant la Jornada es va informar als participants del canvi de denominació de subproducte a subrecurs. La modificació ve donada per la nova regulació estatal, la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.

Switch to mobile version