Autor Societat
19 Abril 2015 a 18:00

Protocol d’accés als serveis d’habitatge per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

Millorarà l’atenció als usuaris

Protocol d'accés als serveis d'habitatge per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

Protocol d’accés als serveis d’habitatge per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental // Imatge cedida per la Generalitat

Boi Ruiz, conseller de Salut, Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família, i Jordi Baiget, secretari del Govern van presentar el passat divendres el nou Protocol d’accés als serveis d’habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

En paraules de Jordi Baiget el nou protocol respon al “compromís de situar l’atenció a la salut mental com a una de les prioritats de país” i s’emmarca entre les accions prioritzades del Pla Interdepartamental d’Atenció Integrada Social i Sanitària (PIAISS) i el Pla Integral de Salut Mental. Baiget va referir-se com a “plans transversals” amb objectiu prioritari millorar l’atenció i el benestar de les persones amb malaltia mental o necessitat social i de les seves famílies. “Això obliga a canviar la manera d’actuar, posar al centre d’atenció les persones i les seves famílies i adaptar les administracions i les polítiques a aquesta prioritat”.

Un dels principals compromisos assumits pel Govern dins el marc del Pla Integrat de Salut Mental és la concentració dels serveis socials d’habitatge per a persones amb malaltia mental. El protocol servirà per adaptar el model del servei social d’habitatge a les singularitats i necessitats del col·lectiu de salut mental. A més, millorarà l’atenció i la informació als usuaris i a les seves famílies i es potenciarà la coordinació dels àmbits de la salut i social i és prioritzarà l’atenció des del territori amb la creació de comissions territorials.

El nou sistema d’accés comporta un canvi important de model i significa un avenç important vers un sistema d’atenció centrat en les necessitats socials i sanitàries. Boi Ruiz va destacar que “tota política té alguna conseqüència en la salut de les persones i tenir cura en la salut de les persones també ha de tenir conseqüències en  l’actuació dels diferents departaments de manera sincrònica i això es el que representa el Pla integral”.

Munté va destacar que “aquest nou protocol aposta cap un treball interdisciplinari, donant veu a tots els agents implicats, posant en valor el rol dels diferents professionals del territori coneixedors en primera línia tant de les necessitats de les persones, com dels recursos existents”.

Per altre banda, el nou protocol ha permès consensuar un nou model de concertació i oferint més seguretat jurídica als usuaris. Per a la consellera Munté contribueix a “aconseguir l’efectiva implantació d’un sistema integrat d’atenció entre els serveis sanitaris i socials que garanteixi el contínuum assistencial, amb una atenció centrada en la persona, integral i integrada, eficient i de qualitat”.

En l’elaboració del Protocol ha col·laborat l’Associació Catalana de Llars de Salut Mental, Barcelona Salut Mental, el Consorci Sanitari i Social de Catalunya, FORUM Salut Mental, Salut Mental Catalunya i la Unió. El desenvolupament del Protocol ha permès revisar els criteris i barems d’accés per fer-los més operatius.

El Protocol també millora la informació i atenció en la fase de reconeixement del dret d’accés als servis d’habitatge oferint a usuaris una informació més detallada i immediata de l’estat del seu expedient. A més, s’establirà criteris de priorització homogenis en l’accés als serveis de llar residència i llar amb suport arreu del territori.

En relació als criteris d’accés s’ha d’acreditar un trastorn mental sever, ser menor de 65 anys i no requerir d’atenció sanitària continuada, s’ha de modificar a petició del sector el grau de discapacitat legalment reconeguda a acreditar que passa de 65% al 33%.

Es posa en funcionament un nou barem social d’accés pel reconeixement del dret. El barem s’ha consensuat amb les entitats que treballen en l’àmbit de la salut mental.

Les comissions territorials

Una de les novetats del Protocol és la creació de comissions territorials mixtes entre Benestar Social i Família i Salut. Aquesta territorialització deriva, en paraules de Boi Ruiz “entenent per equitatiu no que tothom tingui el mateix sinó que tothom pugui tenir allò que necessita en cada moment i en cada territori. Molts cops no necessita el mateix la gent que viu en un territori que la que viu en un altre”.

Les comissions estaran formades per professionals dels recursos sanitaris i socials: centre de salut mental d’adults, servei d’hospitalització de mitjana i llarga estada, serveis d’habitatges assignats al territori, atenció primària de salut i un representant dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família. Les comissions s’encarregaran d’identificar les persones del territori que compleixin els barems; mantenir el llistat d’usuaris actualitzat i establir les prioritats amb les necessitats de les persones; i propiciar la coordinació bidireccional entre els serveis sanitaris de salut mental.

Munté va destacar que “treballar des de la territorialitat permet promoure els elements necessaris per assegurar un accés coordinat al sistema i, alhora, és facilitador d’accions preventives, de recuperació i de reinserció comunitària i, tot plegat, ens permet donar la millor resposta a les persones”.

Switch to mobile version