Autor Articles i estudis
20 Abril 2015 a 18:00

La tecnologia ajudarà els immigrants a superar els reptes comunicatius

kristina_project_team

A Europa és un fet que el flux migratori de persones va en augment. Això no està exempt de reptes. Sovint, les persones que migren a un altre país, sigui perquè no parlen prou bé l’idioma o perquè no tenen prou coneixement de la cultura del país o perquè no estan familiaritzats amb les administracions d’atenció del país de residència, sovint s’enfronten a problemes d’atenció sanitària, d’aïllament, o de desconeixement d’oportunitats laborals, dificultats degudes a una manca d’una comunicació efectiva

Per fer front a aquests reptes des d’una vesant tecnològica, els dies  19 i 20 de març, al campus del Poblenou de la UPF va tenir lloc la reunió d’inici del projecte europeu  KRISTINA (A Knowledge-Based Information Agent with Social Competence and Human Interaction Capabilities). Un projecte de tres anys de durada que pertany a la iniciativa  Leadership in enabling and industrial technologies del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea. KRISTINA està coordinat per  Leo Wanner, investigador ICREA del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF i director del Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN).

L’objectiu principal del projecte KRISTINA és estudiar i  desenvolupar tecnologies que ajudin les persones immigrants a ser socialment competents i comunicatives en l’idioma del país de residència, a través de dispositius de comunicació mòbils. Una idea especialment pensada per tal que aquestes persones superin les barreres lingüístiques i culturals del país d’acolliment, sobretot pel que fa a qüestions relacionades amb la informació bàsica i sanitària.

El projecte incidirà molt especialment en la recerca de la gestió del diàleg, l’anàlisi de la comunicació parlada, facial i gestual, i la comunicació multimodal. La validesa de la tecnologia desenvolupada s’avaluarà mitjançant dues fases pilot en diferents tipus d’usuari.

El primer cas pilot consistirà en l’avaluació de l’agent tecnològic en dos escenaris; en primer lloc,  l’avaluació de la comunicació natural en persones d’edat avançada de procedència turca en un context geriàtric i de dependència, i en segon lloc, en un grup de cuidadors d’origen polonès que atenen persones amb demència a Alemanya.

El segon cas pilot avaluarà la informació que les persones immigrants del Magrib tenen sobre el sistema sanitari del país de residència; concretament les establertes a les ciutats de Barcelona i Màlaga. El programari del projecte  proporcionarà informació en la llengua nativa de l’usuari (en aquest cas àrab) sobre temes crucials per a la seva salut, com ara consultoris mèdics que té al seu abast, salut sexual i reproductiva, i salut mental, entre altres.

UPF (Universitat Pomoeu Fabra)

Switch to mobile version