Autor Entitats
26 Abril 2015 a 16:30

La Junta General de CaixaBank aprova la gestió i els resultats de 2014

S’ha obtingut el suport majoritari dels accionistes

Isidre Fainé i Gonzalo Gortazár // Imatge cedida per CaixaBank

Isidre Fainé i Gonzalo Gortazár // Imatge cedida per CaixaBank

La Junta General Ordinària d’Accionistes de CaixaBank va aprovar el passat dijous la gestió i els resultats de l’exercici 2014. L’entitat presidida per Isidre Fainé, i el conseller delegat Gonzalo Gortázar, va obtenir el suport majoritari dels accionistes, que van aprovar la totalitat de les propostes formulades pel Consell d’Administració respecte als assumptes inclosos en l’Ordre del Dia de la convocatòria.

Fainé va assenyalar que l’entitat “no només ha sortit reforçada de la transformació estructural que ha viscut el sector des de 2007, sinó que ha estat l’entitat capdavantera d’aquest canvi, i s’ha convertit en una de les entitats més solvents de panorama europeu”. A més,va destacar que “en tot el procés de reorganització societària del Grup “la Caixa”, que va culminar amb la creació de la Fundació Bancària “la Caixa”, no hem oblidat en cap moment quina és la nostra prioritat, que no és cap altra que servir els nostres clients amb els màxims nivells de qualitat, aportant-los valor a ells i als accionistes de CaixaBank de forma sostenible”.

També va explicar que amb aquesta reestructuració “es reforça encara més el govern corporatiu de la Fundació Bancària “la Caixa”, que assegura, com sempre ha fet, que els interessos dels accionistes i el bé de l’entitat siguin prioritaris a l’hora de prendre les decisions”. Fainé va considerar que el 2014 “va ser per CaixaBank un altre any remarcable pel que fa a l’activitat comercial. Una fita obtinguda perquè tenim una xarxa comercial imbatible”. El president va destacar tres elements clau de l’exercici 2014: la bona gestió de preus del passiu, la contenció de la despesa i els excel·lents resultats de la revisió de la qualitat d’actiu i del test d’estrés sobre la banca europea realitzats pel Banc Central Europeu l’octubre passat.

Fainé va aprofitar per recordar que al llarg dels darrers 4 anys, “hem consolidat el nostre lideratge en el mercat espanyol: la nostra quota de mercat de negoci ha passat del 10% a més del 15%”. Pels propers 4 anys, i en el marc del nou Pla Estratègic 2015-2018, “un dels objectius és assolir una rendibilitat recurrent superior al cost del capital, i això passa per un gran esforç per contenir els costos i per incrementar el volum de negoci: amb més clients i amb una major vinculació”, va explicar. El nou Pla Estratègic es desenvoluparà en un escenari de recuperació molt més benigne, de tipus d’interès molt baixos i en el que la pressió regulatòria continuarà sent intensa. “Les entitats senzilles i sòlides, com CaixaBank, esperem que en surtin clarament reforçades”, va resumir.

En aquest context, el president de CaixaBank va repassar els trets diferenciadors del model del seu negoci: segmentació de clients, xarxa física molt capil·lar, una completa gama de productes i serveis i fortes inversions en innovació i tecnologia. “Aquest model de negoci i la gran qualitat humana i professional de les persones que formen part del Grup CaixaBank ens permetran ser els propers 4 anys líders en confiança i també en rendibilitat. Hem estat diferents i volem continuar sent diferents. Aquest és el nostre compromís per als propers 4 anys”, va afirmar. Un clar exemple és l’Obra Social de la Fundació Bancària “la Caixa”, finançada gràcies als dividends que la Fundació rep de les seves inversions.

En relació a l’entorn econòmic, Fainé va explicar que “durant el 2014, s’ha produït una millora notable a les economies avançades, particularment als Estats Units, i una moderació del creixement a les economies emergents”. Respecte a Espanya, Fainé va incidir en què “també s’està beneficiant de les reformes que s’han dut a terme: esperem un creixement del PIB de al menys un 2,5% aquest any, la taxa més alta entre els grans països de la Zona Euro, i la creació de 500.000 llocs de treball”. També va anticipar que “la millora de la salut del sistema financer i la millora de les perspectives econòmiques ja s’han fet notar en les principals variables financeres. El saldo viu del crèdit aviat començarà a créixer gràcies a la reducció dels diferencials de preu respecte d’altres països europeus i al bon comportament de la nova producció”.

Gortázar va ser l”encarregat de detallar l’evolució financera de CaixaBank durant l’exercici 2014 i ho va fer mitjançant quatre elements clau: millora del posicionament comercial, increment dels resultats operatius en totes les línees, reducció dels actius dubtosos i de la morositat i manteniment d’alts nivells de liquiditat i solvència. El conseller delegat va destacar “la demostrada capacitat de créixer al llarg de la crisis. Si ens remuntem a una etapa anterior i analitzem els darrers 20 anys, l’evolució del Grup és encara més extraordinària: l’any 1994, un 10% dels clients particulars consideraven a “la Caixa” la seva entitat principal per treballar; avui, la proporció supera el 24%”.

També va incidir en que l’element “que diferencia a CaixaBank de la resta d’entitats és una plataforma de distribució única i integrada, amb més de 5.200 oficines, més de 9.500 caixers i uns canals bancaris virtuals que lideren el sector”. Segons Gortázar, “aquesta plataforma és un element diferencial molt valuós, que hem construït amb molt esforç, del qual ens sentim orgullosos i sobre el qual volem construir el creixement futur”.

Les línies estratègiques del nou Pla Estratègic 2015-2018 de CaixaBank seran “oferir un servei únic, accessible i transparent, oferir un valor afegit als clients mitjançant un assessorament de qualitat i, finalment, mantenir el nostre compromís amb la societat”, va afegir Cortázar. Finalment, va subratllar les principals fortaleses de l’entitat per assolir els reptes futurs: “una sòlida base de capital per créixer, una dimensió destacada però amb una estructura àgil, una tecnologia capdavantera i cultura d’innovació, un equip de professionals que s’adapta al client i una base d’accionistes de primer línea”.

Per últim, CaixaBank mantindrà un esquema de retribució a l’accionista similar al de 2014: amb la periodicitat trimestral de pagament (2 pagaments en efectiu i 2 pagaments en els que es podran escollir accions) per un total de 16 cèntims per acció, el que representa, segons Fainé, “un molt bon nivell de rendibilitat i que implica que seguirem distribuint un mínim de 900 milions d’euros als nostres accionistes”.

Switch to mobile version