Autor Política
20 Abril 2015 a 09:00

Justícia i Interior signen un conveni de col•laboració perquè els condemnats tinguin una alternativa

L’ acord té com objectiu vetllar pel bon funcionament dels programes d’execució de la pena

justiciainterio

Imatge del web de la Generalitat de Catalunya

El director general de la Policia, Albert Batlle, i el director general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia, Joaquim Clavaguera, han signat un conveni de col·laboració perquè els condemnats a treballs en benefici de la comunitat (TBC) puguin complir aquesta mesura penal alternativa als edificis de la policia de Catalunya.

Els penats a treballs en benefici de la comunitat, segons aquest conveni, realitzaran activitats d’utilitat pública i interès social adequades a l’execució de la pena, com ara tasques auxiliars de manteniment d’edificis, tasques d’arranjament de jardineria i altres tasques auxiliars de neteja.

 L’Acord preveu la creació d’una comissió de seguiment que tindrà per objectiu vetllar pel bon desenvolupament dels programes d’execució de la pena i que estarà formada per professionals designats tant per la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil com per la Direcció General de la Policia de Catalunya.

El tècnic designat per la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat serà l’encarregat d’elaborar el programa individualitzat on es recollirà per escrit el nombre de jornades a realitzar, el nombre d’hores, l’horari, el contingut concret de les activitats, e lloc, la persona responsable, i un cop signat per el tècnic i el penat es trametrà al jutjat competent per a la seva aprovació. Pel que fa el professional de referència designat per la Direcció General de la Policia serà l’encarregat de seguiment i execució de les penes de treballs en benefici de la comunitat, de la coordinació i supervisió de les activitats que facin els penats i de la coordinació amb el tècnic designat per la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de justícia.

Els treballs en benefici de la comunitat són mesures penals alternatives que tenen com a finalitat la reparació de la persona a la comunitat per part de la persona penada mitjançant la seva col·laboració amb serveis d’utilitat pública i d’interès social. Entre els treballs comunitaris més aplicats, destaquen l’acompanyament a persones grans, suport en menjadors socials, ajuda a discapacitats, neteja d’espais públics i col·laboració en centres cívics, casals o activitats esportives o de lleure.

Switch to mobile version