Autor Economia
18 Abril 2015 a 15:00

El Govern reserva 6,9 milions per a contractes públics amb entitats i centres de treball

L’any passat la Generalitat va poder vincular 33 milions amb la inserció laboral

inserciolaboral

Imatge del web Pixabay

El Govern ha aprovat l’acord pel qual es fixen les quanties que han d’assolir els departaments de l’Administració de la Generalitat, organismes autònoms i empreses publiques per al 2015 en la contractació reservada al foment dels objectius socials i en la realitzada als centres especials de treball. La reserva aprovada és de 6,9 milions d’euros amb la finalitat de facilitar l’accés general d’aquestes entitats i centres a la contractació pública.

La reserva de contractació pública és una reserva establerta per la Generalitat de Catalunya per a centres i empreses d’inserció laboral per a contractes menors o procediments negociats en àmbits com ara la conversació i el manteniment de béns immobles, serveis de missatgeria, d’arts gràfiques, de restauració o de neteja, entre d’altres. Per això el Govern ha reservat aquest any 5.576.350 euros. Paral·lelament ha aprovat també una reserva d’1.350.000 euros per a la contractació amb centres especials de treball que té com objectiu indirecte la inserció laboral de persones amb discapacitat i la de persones amb risc d’exclusió social.

Totes dues reserves de contractació aprovades al Consell Executiu posen de manifest el suport de la Generalitat al Tercer Sector de Catalunya, evidentment també el compliment decidit dels objectius previstos de reserva social per al 2014 per part dels departaments, organismes autònoms i empreses publiques.

El grau de compliment de la reserva aprovada l’any passat s’ha situat en el 137%. Tot i les limitacions que estableix la reserva social, el Govern va poder vincular contractes i encàrrecs de gestió amb finalitats d’inserció social per valor de 33 milions d’euros. A més, va promoure encàrrecs de gestió amb finalitats d’inserció social per 15,1 milions d’euros.

Les noves directives europees en matèria de contractació pública aprovades el febrer de 2014 permetran que el Govern pugui establir properament una reserva de contractació social sense límits en els tipus i els objectes de contractes.

Switch to mobile version