Autor Política
25 Abril 2015 a 15:30

El Govern reforça l’impuls de la mediació

S’ha fet un acord entre Justícia i el Consell General del Poder Judicial

Departament de Justícia // Imatge del web Enginyerscivils.cat

Departament de Justícia // Imatge del web Enginyerscivils.cat

El Consell Executiu ha aprovat la subscripció l’acord de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Justícia posarà a disposició dels òrgans judicials i dels ciutadans la informació sobre la mediació i crearà punts d’informació sobre aquest servei als edificis judicials. En matèria d’assessorament i orientació en la justícia gratuïta, s’inclourà informació sobre la mediació com a alternativa al procés judicial.

A més, Justícia aportarà els espais adequats i els mitjans materials suficients per desenvolupar les sessions informatives, donarà suport als jutjats que facin derivacions judicials a la mediació i facilitarà les comunicacions entre els òrgans judicials i el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i l’Àrea de Reparació i Atenció a la Víctima.

Per la seva banda, el CGPJ donarà a conèixer la mediació entre tots els membres de la carrera judicial i facilitarà als jutges la informació necessària sobre els recursos disponibles, a més de convocar reunions periòdiques entre els membres del Gabinet Tècnic del CGPJ encarregats de la mediació i els magistrats i els jutges, així com el seu personal. L’acord també preveu que es controlarà la correcta implementació de la mediació i la recollida d’informació sobre el desenvolupament de la mediació.

Amb aquest acord es vol promoure la mediació com a alternativa al procés judicial o a la via arbitral. D’acord amb la Llei catalana de mediació en l’àmbit privat, la mediació es configura com el procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari i confidencial que s’adreça a facilitar la comunicació entre les persones perquè elles mateixes gestionin una solució als conflictes que els afecten. Per tant, la mediació es concep com un mètode de gestió de conflictes per evitar l’obertura de processos judicials de caràcter contenciós, posar fi als ja iniciats o reduir-ne l’abast. L’impuls de la mediació com a alternativa judicial ha esdevingut un dels eixos prioritaris del Govern amb la posada en funcionament del Pla nacional de mediació.

Switch to mobile version