Autor Economia
28 Abril 2015 a 16:00

El Banc de Sabadell acorda amb la CGT un registre de la jornada i de les hores extres de tota la plantilla

Banc Sabadell // Imatge del web Wikimedia Commons

Banc Sabadell // Imatge del web Wikimedia Commons

El passat 22 d’abril, el Banc de Sabadell va acceptar la demanda de la CGT en el conflicte col·lectiu plantejat davant de l’Audiència Nacional, pactant amb el sindicat la implantació immediata d’un registre de la jornada així com de les hores extres realitzades per a tota la plantilla de l’entitat financera. En el mateix acord, també es compromet a comunicar als sindicats el còmput d’hores extraordinàries realitzades d’acord amb la legislació vigent. A aquest acord també s’hi va adherir CCOO.

El registre de les hores extres, que afecta a tota la plantilla del banc, es durà a terme dia a dia i es totalitzarà per períodes mensuals lliurant una còpia del resum al treballador en qüestió. Aquestes hores extres haurien de compensar-se en un període màxim de quatre mesos des de la seva realització o retribuir-se amb un increment del 75% sobre el seu valor establert.

La realització d’hores extres serà voluntària, i per tal d’afavorir la creació d’ocupació, s’ha acordat reduir-les al mínim possible, en períodes punta de producció, absències imprevistes, reparació de sinistres o danys extraordinaris i urgents, i circumstàncies de caràcter estructural, sempre que no càpiga la utilització de les diferents modalitats de contractació temporal vigents.

Per la seva banda, la Direcció del banc es compromet a informar a la representació sindical del còmput d’hores extres realitzades d’acord amb la legislació vigent. Això vol dir que mensualment emetran una còpia dels resums del registre diari d’hores extres realitzat per cada treballador – Disposició Addicional 3a, RD 1561/1995 –; trimestralment emetran el nombre d’hores extres realitzades, especificant les causes, distribuïdes per seccions, i les mesures adoptades per l’empresa per a garantir que s’han dut a terme de manera voluntària i per a reduir progressivament la seva realització – art. 20.5 Conveni Col·lectiu i art. 35.4 de. ET –.

CGT manifesta que, després de dos anys de lluita, aquest acord “ens sembla un gran avanç en les condicions laborals del personal de Banc Sabadell, on l’empresa es negava a registrar la jornada diàries i hores extres realitzades, no comunicant aquestes últimes a la representació de la plantilla”. Des del sindicat afegeixen que amb el recompte “quedarà en evidència la manca de plantilla que existeix en el banc per a abordar la càrrega de treball real que suportem”.

Switch to mobile version