Autor Societat
1 Març 2015 a 09:00

L’ACA va fer 4.000 controls a les aigües subterrànies durant el 2014

S’ha analitzat la quantitat i la qualitat

Tècnic comprovant el nivell piezomètric d'un aqüífer

Tècnic comprovant el nivell piezomètric d’un aqüífer // Imatge extreta del web Gencat.cat

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha dut a terme un total de 3.931 controls a les aigües subterrànies de tot el territori català. L’objectiu era avaluar el seu estat, tot centrant-se en un seguiment i control de la quantitat, la qualitat i el nivell piezomètric de l’aigua. Més del 70% del territori català depèn, en diferents proporcions, de les aigües subterrànies per al seu proveïment. Les extraccions totals d’aigua subterrània a Catalunya es quantifiquen en una mitjana de 587 hm³/any.

Les tasques desenvolupades s’han concentrat en la presa de mostres d’aigua per tal d’analitzar l’estat qualitatiu dels aqüífers, determinat a partir de resultats químics obtinguts al laboratori de l’ACA, i també l’estat quantitatiu mesurant el seu nivell piezomètric. D’acord amb el que estableix el Programa de Seguiment i Control (PSiC), els mostrejos quantitatius, el de mesurament del nivell piezomètric, són mensuals, mentre que els qualitatius són anuals.

Les inspeccions s’han distribuït de forma diferent segons la demarcació; a Barcelona, hi ha hagut 314 controls per mirar la qualitat i 1.356 per mesurar el nivell piezomètric, a Girona, 744 per vetllar per la qualitat i 236 per mesurar el nivell piezomètric, a Tarragona, 156 per controlar la qualitat i 348 per mesurar el nivell piezomètric, a Lleida, 148 per vetllar per la qualitat i 36 per mesurar el nivell piezomètric, i a Terres de l’Ebre, 128 per vetllar per la qualitat i 348 per mesurar el nivell piezomètric.

Les aigües subterrànies són naturalment emmagatzemades als aqüífers, formacions geològiques que tenen la capacitat d’emmagatzemar i transmetre l’aigua en quantitats significatives de manera que pot ser aprofitada com a recurs. Aquests funcionen com a embassaments subterranis naturals que es nodreixen de l’aigua superficial que s’infiltra a través del sòl. La seva capacitat d’emmagatzematge depèn, en grant part, de la distribució irregular de la precipitació i de la geologia del terreny que els acull.

Switch to mobile version