Autor Societat
1 Març 2015 a 18:00

El Govern aprova el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya

Una eina pedagògica per a les bones pràctiques policials

Policia Municipal // Foto: Sergi Colomer

Policia Municipal // Foto: Sergi Colomer

El Govern de la Generalitat ha decidit aprovar el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya, un instrument pedagògic que reflecteix els valors ètics i les competències que serveixen com a pauta d’actuació als cossos policials de Catalunya. L’objectiu d’aquest codi és orientar, interioritzar i estimular les bones pràctiques policials per, d’aquesta manera, enfortir valors com la democràcia, el compromís, la professionalitat i la vocació dels agents policials de Catalunya.

El codi ofereix la possibilitat als cossos policials, d’avaluar les seves decisions i comportaments, a partir de tres principis comuns: garantir els drets i les llibertats de totes les persones; actuar amb integritat, proporcionalitat, congruència i oportunitat; actuar amb absoluta neutralitat política i imparcialitat.

D’altra banda, identifica tot una sèrie de valors i comportaments en les competències de la Policia de Catalunya. En primer lloc, la funció pública, és a dir, la voluntat de servei dels agents com a servidors públics i la transparència per facilitar l’accés a la informació que pertany a la mateixa policia. També la professió, l’orientació a les persones a través del respecte als seus drets i llibertats, les relacions internacionals i finalment, l’entorn que es relaciona amb la sensibilitat social i mediambiental.

El codi estableix les funcions principals dels cossos de seguretat, com defensar les llibertats i els drets de tota persona, protegir les persones i els béns, defensar l’interès general i les institucions o garantir l’ordre i la pau social, i finalment, l’atenció especial al tracte dispensat a les persones físicament, psicològicament, socialment i econòmicament vulnerables. A més dels Mossos d’Esquadra i policies locals de Catalunya, el codi també serveix pels vigilants municipals d’acord amb les seves competències.

El text també aprofundeix en la relació entre els diferents membres de la Policia de Catalunya, que s’ha de regir per l’esperit de cooperació, col·laboració, coordinació, complementarietat i auxili mutu entre els membres d’un mateix cos i en les relacions amb els altres cossos. Així mateix, identifica la seva col·laboració amb l’Administració de justícia per contribuir a la màxima qualitat i transparència i la gestió de la informació que es deriva de les seves actuacions. El codi estableix que la Policia de Catalunya ha d’intentar resoldre les situacions de conflicte a través de la mediació, sense fer ús de la força, en la mesura del possible.

Per últim, el mateix document preveu la necessitat de modificar-lo i actualitzar-lo en funció dels canvis que experimentin la societat catalana i la mateixa funció policial.

Aquest document ha estat elaborat pel Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya, d’acord amb l’article 2.1.c) del Decret 222/2013, de 3 de setembre. El text s’ha redactat de manera participativa a través de consideracions i esmenes per part dels agents de la Policia de Catalunya. En la seva redacció també s’ha tingut en compte el coneixement d’altres codis d’ètica semblants, publicats els darrers vint anys tant a Europa com a la resta del món.

Switch to mobile version