Autor Societat
14 Febrer 2015 a 09:30

El Consell de Bombers Voluntaris celebra la seva primera reunió del 2015

Va aprovar l’augment de les compensacions econòmiques

Bombers Parking

El Consell de Bombers Voluntaris va fer la seva primera reunió anual // Foto d’arxiu: Sergi Colomer

Dijous passat es va fer a la seu del Departament d’Interior la primera reunió ordinària del Consell de Bombers Voluntaris d’aquest any, a la que van assistir representants de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), els caps de les Regions d’Emergències i per part dels Bombers Voluntaris les Regions d’Emergències Centre, Girona, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Terres de l’Ebre i un representant dels Pompièrs d’Aran.

En la reunió, d’acord amb el Pla d’actuació i objectius establert pels membres del Consell en la seva darrera sessió (del passat mes de novembre), es va presentar una proposta, que fou informada favorablement, per modificar l’ordre INT/93/2013, que fixa les quanties de les compensacions corresponents a les prestacions de les persones membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i que preveia la seva revisió bianual.

Aquesta proposta implica un augment del 12,5% de tots els conceptes de les compensacions percebudes pels bombers voluntaris, excepte el preu que cobraran per hora de servei, que passa de 6,59€/hora a 8,66€/hora, un increment del 30%.

Per altra banda es va establir un grup de treball integrat per representants de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) així com dels bombers voluntaris, que estudiï les bases reguladores de la propera convocatòria de bombers voluntaris, d’acord amb el reglament del Cos de Bombers Voluntaris. Aquest nou grup format paritàriament per representants de la DGPEIS i els bombers voluntaris, estudiarà els models europeus de bombers i emergències per comparar-los amb el model mixt de bombers català per presentar propostes de millora.

En el decurs de la sessió de dijous també es van presentar els treballs per modificar l’art. 10 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de Catalunya, per donar als bombers voluntaris la condició d’agents de l’autoritat mentre estiguin en acte de servei.

La revisió de tots els circuits i protocols relatius a l’assistència sanitària que tenen els bombers voluntaris, un cop s’han detectat algunes disfuncions i manca d’informació al respecte, també va ser un punt tractat en la sessió. En aquest sentit es volen facilitar a tots els bombers voluntaris els passos que cal fer en situacions que requereixin d’aquest tipus d’assistència. Així mateix, la DGPEIS va reiterar que els bombers voluntaris tenen aquest dret, i que abonarà qualsevol despesa que tingui a veure amb aquest àmbit, així com de qualsevol tractament posterior, recuperació, etc.

Finalment, la sessió de dijous va tractar sobre les diverses instruccions operatives del Cos de Bombers, que regulen la situació operativa dels parcs de bombers voluntaris o la prelació de l’activació de parcs en primera sortida per municipis, entre d’altres aspectes operatius.

El Consell de Bombers Voluntaris és l’òrgan col·legiat d’assessorament i consulta, adscrit a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), en el qual els representants de les persones membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya ,que té un representant per cadascuna de les Regions d’Emergències, i de l’Administració harmonitzen els seus interessos respectius. El president del Consell és el Director General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

Switch to mobile version