Autor Ensenyament
9 Febrer 2015 a 16:00

Demà comencen les proves d’avaluació de 4t d’ESO

66.520 alumnes de 1.044 centres d’arreu de Catalunya

Examen

Examen // Imatge del web Wikimedia Commons (Foto: Alberto G)

Demà dimarts 10 de febrer i dimecres 11 de febrer, un total de 66.520 alumnes de Catalunya s’examinaran de les proves d’avaluació de 4t d’ESO realitzades per quart any consecutiu.

A través d’aquesta prova, s’avalua el grau d’assoliment de les competències bàsiques al final de l’etapa obligatòria en llengua catalana i castellana, primera llengua estrangera i matemàtiques.

Dels 1.044 centres educatius on es realitzaran aquestes proves, 536 són de titularitat pública i 508 concertats i privats.

La distribució dels 66.520 alumnes per serveis territorials és la següent:

Serveis territorials Alumnat
Consorci d’Educació de Barcelona 12.775
Baix Llobregat 7.181
Barcelona Comarques 7.548
Catalunya Central 4.857
Girona 6.812
Lleida 3.467
Maresme i Vallès Oriental 7.888
Tarragona 5.593
Terres de l’Ebre 1.557
Vallès Occidental 8.842
Total alumnat 66.520

Aquesta prova és dissenyada i aplicada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu en col·laboració amb la Inspecció educativa. Enguany s’han organitzat 60 comissions que duran a terme la gestió i correcció de les proves. Exactament un total de 2.352 professors faran d’aplicadors, i 933 d’aquests també seran correctors encarregats de vetllar pel correcte funcionament del procés. Els resultats dels testos es publicaran a partir del 7 d’abril.

Demà, els alumnes realitzaran les proves de competència en llengua catalana, en matemàtiques i en aranès71 dels alumnes són de la Vall d’Aran –; i el dimecres s’avaluaran les competències de llengua catalana i llengua estrangera – un total de 64.413 alumnes faran la prova en anglès, i un total de 574 en llengua francesa –.

Les proves de competències lingüístiques constaran de dos textos per avaluar la comprensió lectora, a més d’una redacció per avaluar l’expressió escrita. Entre d’altres aspectes es valorarà si l’alumnat compren el que llegeix i el vocabulari o l’adequació i coherència en la redacció.

La prova de llengua estrangera inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. A l’hora de la correcció, es tindran en compte aspectes com la interpretació de la informació, l’ús del llenguatge o la correcció lingüística.

Pel què fa a la prova de competència matemàtica, contindrà exercicis de numeració i càlcul, de relacions de canvi, d’espai, forma i mesura, i d’estadística i atzar. Es vol que l’alumnat pugui resoldre problemes semblants als que es troba durant la vida quotidiana, i valorant entre d’altres, els símbols i les formes d’expressió o el raonament matemàtic.

Tant el dimarts com el dimecres, a partir de les 13.00h, es podran consultar els enunciats de les diferents proves a l’espai web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, on també s’hi pot trobar tota la informació respecta a aquesta edició de les proves.

Amb aquestes proves, es mesura en quin grau l’alumnat de 4t d’ESO és capaç d’aplicar els seus coneixements, habilitats i actituds per resoldre problemes o situacions semblants als que haurà d’afrontar de manera quotidiana, tant si continua estudiant com si decideix integrar-se en el món laboral.

Com a novetats d’aquest any, com ja es va fer en la darrera edició de les de 6è de primària, s’afegirà un full adjunt perquè els alumnes responguin les preguntes tancades, i l’alumnat amb TDAH i dislèxia tindrà un quart d’hora més per a realitzar cadascuna de les proves.

Els resultats d’aquestes proves es tindran en compte a l’hora d’avaluar si l’alumne ha aconseguit o no assolir les competències i objectius de l’etapa. Per tant, formen part del conjunt d’informacions i proves que el professorat de cada centre disposa a l’hora de valorar l’informe acadèmic del seu alumnat.

Switch to mobile version