Autor Societat
2 Gener 2015 a 16:00

El Govern dòna suport a les empreses artesanes

El Consell Executiu ha aprovat un marc normatiu que les promociona

Exemple d'artesania

Exemple d’artesania // Imatge extreta del web Activatuocio.wordpress.com

El Consell Executiu del Govern de la Generalitat ha aprovat un decret que regula l’activitat artesanal a Catalunya i que vol acreditar, fomentar i promocionar les empreses artesanes, a més de vetllar pel prestigi i la qualitat del producte artesanal. Amb aquesta mesura, es vol atendre les necessitats del sector, aprofundir en la seva modernització i adequar-lo al context actual de competitivitat i a les noves demandes del mercat.

Les necessitats actuals de l’artesania catalana requereixen un impuls que permeti assolir un producte artesà de qualitat i rendible, que mantingui la identitat i el valor patrimonial. Per aquest motiu, el Govern ha decidit actualitzar el marc normatiu per fer possible l’ordenació del sector i, a la vegada, l’impuls de la participació de les institucions, les associacions professionals i la societat en general. D’aquesta manera, el decret refon en una única norma actualitzada la regulació de l’activitat artesanal a Catalunya fins ara recollida al Decret 252/2000, de 24 de juliol, i a l’Ordre, de 25 de juliol de 2000, que desplegava el decret.

L’actual decret regula l’activitat artesanal artística i d’ofici que es desenvolupi a Catalunya, excloent l’artesania alimentària, l’artesania de serveis i la producció mecanitzada. Entre les principals novetats es troben la regulació del Carnet d’Artesà i els requisits per obtenir-lo. Aquest Carnet és una acreditació voluntària que expedeix la Generalitat per a aquelles persones que coneixen el domini tècnic de qualitat i que desenvolupen una producció artesanal. Amb el Diploma de Mestre Artesà, que s’atorga a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, es distinguirà entre el Carnet d’Artesà professional, per a qui s’hi dediqui de forma professional, i el Carnet d’Artesà cultural, per a qui no exerceixi professionalment cap activitat productiva i comercial d’oficis artesans. Una altra novetat és la creació dels Premis Nacionals d’Artesania, que tenen com a principals objectius incrementar el prestigi de l’activitat artesana a la societat i donar visibilitat a l’artesania en el conjunt de l’activitat creativa i productiva del país. Els guardons es convocaran anualment i distingiran persones i empreses que hagin destacat en la producció, disseny, qualitat, formació, promoció, comercialització o difusió de l’artesania catalana. Per tal de promoure la comercialització, també s’ha creat un Distintiu per als establiments de venda d’artesania catalana, que garanteix als consumidors que adquireixen un producte autèntic, i el Distintiu de producte D’A, que acredita que els productes són produïts a Catalunya i elaborats artesanalment mitjançant els processos propis de l’ofici.

La declaració de Zones d’oficis singulars de Catalunya és una altra de les novetats, i pretén activar i promoure els territoris i la seva artesania. Aquestes àrees han de disposar d’un mínim de cinc tallers artesans on es desenvolupin oficis propis relacionats amb el territori, el procediment i el producte. També s’han declarat Punts d’Interès Artesanal, que es trobaran en municipis o àrees d’un municipi on es concentri un mínim de cinc tallers artesans o on hi hagi una llarga tradició artesanal. Per últim, es reconeix la Setmana d’Artesania de Catalunya, que busca promoure la comercialització dels productes artesans catalans i consolidar un espai de venda i de referència internacional.

Switch to mobile version