Autor Economia
18 Gener 2015 a 16:00

Catalunya, líder en economia Mediterrània

Segons un informe de l’IMD World Competitiveness Center

El conseller Puig durant l'acte de lliurament de l'informe

El conseller Puig durant l’acte de lliurament de l’informe // Imatge cedida per la Generalitat de Catalunya

L’estudi IMD World Competitiveness Center ha arribat a la conclusió que Catalunya lidera el conjunt d’economies de la Mediterrània. Ho ha fet comparant les dades de Catalunya amb el conjunt de l’Informe Anual de Competitivitat de l’any passat. L’informe també situa Catalunya en la 38a posició en un rànquing de 60 economies del món.

A més, l’informe, presentat per l’escola de negocis suïssa, destaca que si Catalunya elevés a la mitjana les dades que té amb valors més baixos, podria situar-se a un nivell similar al de França o Bèlgica. L’estudi, que es realitza des de fa més de 25 anys, té en compte 300 dades estadístiques i enquestes a professionals per poder desenvolupar un informe fiable de la capacitat de les economies de 60 països amb l’objectiu de crear prosperitat. Les variables de l’estudi s’agrupen en quatre àmbits: resultats econòmics, eficiència governamental, eficiència empresarial i infraestructures.

En el primer d’aquests blocs, Catalunya se situa en la 52a posició. Els indicadors econòmics, que es basen en dades estadístiques del 2013, reflecteixen la situació economia influenciada per la crisi. D’aquest bloc, el baix risc de deslocalització productiva, els ingressos de turisme i la diversificació de les exportacions són els factors més positius per a la competitivitat de l’economia catalana.

En àmbit d’eficiència governamental, l’informe situa Catalunya en 43a posició. S’han detectat, en aquest bloc, necessitats de reformes estructurals relacionades amb la transparència, la corrupció, la burocràcia i les barreres d’inici d’activitat econòmica. La part positiva d’aquest àmbit és que Catalunya se situa per damunt de la mitjana en igualtat d’oportunitats, cohesió social, polítiques d’igualtat de gènere i presència de la dona tant en l’àmbit privat com en el públic.

En eficiència empresarial, Catalunya se situa en 33è lloc. L’estudi destaca la bona posició del país en productivitat global, laboral, disponibilitat de mà d’obra i l’entorn favorable a l’activitat empresarial. Per altra banda, també destaca els punts febles: accés al finançament, la formació i l’aprenentatge.

En el darrer bloc, el dels indicadors d’infraestructures, Catalunya se situa en 29a posició. Com a punts favorables, salut, ensenyament i medi ambient. Com a febles, l’accés a l’aigua i a primeres matèries, el subministrament d’energia, la qualitat del transport aeri, la logística i el nivell d’infraestructures.

Switch to mobile version