Autor Sanitat
5 Gener 2015 a 09:00

393 pacients amb hepatitis C reben nous tractaments per combatre la malaltia

S’apliquen dos antivirals aprovats pel Sistema Nacional de Salut

Salut ha tractat farmacològicament gairebé 2.000 pacients amb hepatitis C en el decurs de 2014

Salut ha tractat farmacològicament gairebé 2.000 pacients amb hepatitis C en el decurs de 2014

En el decurs del 2014, segons dades del Departament de Salut, 1.978 pacients amb hepatitis C van estar tractats farmacològicament, un projecte que va suposar un cost de 22,1 milions d’euros al Servei Català de Salut. D’aquests malalts, 393 reben el tractament amb els nous antivirals Simeprevir i Sofosbuvir, aprovats pel Sistema Nacional de Salut en els últims mesos.

En el cas del Sofosbuvir, el Departament de Salut i el Servei Català de Salut van establir ja al mes d’agost un procediment per tal que els pacients poguessin accedir-hi de manera precoç. Aquest fàrmac el poden rebre tant els malalts que es troben en llista d’espera per un transplantament hepàtic com els ja trasplantats, pacients amb cirrosi, aquells en els que estigui contraindicat l’ús d’interferó i aquells amb fracàs al tractament previ.

Per garantir l’accés dels malalts a aquests nous sistemes i amb la finalitat de garantir l’actualització dinàmica dels nous tractaments farmacològics de l’hepatitis C, Salut ha creat un grup específic del tractament de la malaltia en el marc del programa d’harmonització farmacoterapèutica del CatSalut, conjuntament amb hepatòlegs i gestors hospitalaris. El grup de treball vetllarà per garantir l’equitat en l’accés a tots els pacients que ho necessitin.

Tal i com ha comunicat el departament, en el decurs del 2015 arribaran nous medicaments que, combinats entre ells o amb els actuals, augmentaran encara més l’efectivitat dels tractaments.

Switch to mobile version