Autor Cultura
21 Desembre 2014 a 15:00

160 biblioteques s’incorporaran a la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya

A través del Departament de Cultura

Biblioteca

Biblioteca // Imatge del web cultura.gencat.cat

El Departament de Cultura farà extensiu el seu suport a 160 biblioteques públiques municipals que s’afegiran a les 380 que ja treballen en xarxa. Una mesura emmarcada dins l‘article 26 de la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya, que defensa l’accés als serveis de suport a la lectura pública com a dret inherent de totes les biblioteques públiques.

De les 160 biblioteques que rebran aquest suport, 11 pertanyen a municipis de més de 5.000 habitants, 29 estan ubicades en municipis d’entre 3.000 i 5.000 habitants, i les 120 restants pertanyen a municipis de menys de 3.000 habitants, on la llei disposa que obligatòriament  ha d’haver-hi un servei de biblioteca.

Aquests centres s’incorporaran a la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya. Per tant, podran accedir al catàleg conjunt de biblioteques públiques, podran dispensar carnets d’usuari vàlids per ser utilitzats a tots els centres, tindran accés al servei de préstec interbibliotecari, a la formació continuada específica per al personal, a la inclusió en l’oferta d’activitats de foment de la lectura i, en funció de la categorització concreta de cada equipament, a diferents tipus d’ajuts per al desenvolupament de les col·leccions.

La incorporació progressiva d’aquests equipaments pretén superar la reivindicació de tots aquells usuaris i professionals pel fet d’estar aïllats de l’entorn col·laboratiu i dels avantatges que proporciona el Sistema  de Lectura Pública de Catalunya.

Switch to mobile version