Autor Política
27 Novembre 2014 a 17:30

Castellar defensa els grups esportius de base

Insta al Govern a aturar i revisar el pla d’inspeccions massives a l’esport base

Ple Castellar del Vallès

Moment del ple / Imatge cedida per l’Ajuntament de Castellar del Vallès

El passat dimarts 25 de novembre, l’Ajuntament de Castellar del Vallès  va celebrar el ple ordinari de novembre. Van haver-hi 4 mocions presentades de les quals 3 van ser aprovades.

Hi destaca l’aprovació de la moció que insta al Govern de l’Estat i als organismes competents a aturar i revisar el pla d’inspeccions massives a l’esport de base. Segons assenyala el text aprovat, presentat conjuntament pels grups municipals de PSC i CiU, el Ministeri de Treball i Seguretat Social ha iniciat aquest mes de novembre una campanya de regularització laboral de l’activitat desenvolupada en clubs i entitats esportives sense ànim de lucre. El text defensa que no hi ha causes ni denúncies per fer-hi inspeccions i insta al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins l’àmbit de les entitats esportives i que es duguin a terme les mesures oportunes que garanteixin el manteniment de la xarxa de voluntariat esportiu. El text també estableix el compromís de l’ajuntament a donar suport, dins les seves possibilitats, a totes les entitats del municipi, i a acompanyar-les amb els recursos tècnics disponibles per a la seva regularització si la situació particular ho requereix.

A més, el ple va donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Castellar del Vallès  corresponent al 3r trimestre de 2014, d’acord amb el que estableix la Llei 15/2010.

Segons va informar el tinent d’alcalde de Serveis Centrals, Óscar Lomas, “es redueixen els terminis respecte el trimestre anterior, situant el període mitjà de pagament en 36 dies”.

Modificacions

El consistori va aprovar per unanimitat la modificació del contracte de gestió del servei de recollida i neteja viària que passarà a 1.778.051,60 euros anuals, IVA exclòs .

També es va acordar modificar els apartats de l’ordenança de subvencions per al foment de la borsa de mediació per al lloguer social d’habitatges. L’objectiu és incorporar com a possibles beneficiaris d’aquests ajuts els titulars d’habitatges que formalitzin contractes de masoveria urbana i els inscriguin a un registre municipal de nova creació. L’acord inclou el compromís de redactar un reglament que reguli les condicions en què es poden dur a terme a projectes d’aquest tipus al municipi.

Altres mocions

Una moció aprovada per unanimitat pel ple va ser la presentada pel grup municipal socialista en relació a la defensa de les polítiques de lluita contra la violència vers les dones.

D’una banda, el text demana a la Generalitat que avanci en el desplegament de la llei per a l’eradicació de la violència contra les dones, assolint el compromís de finalització del desplegament de la xarxa de recursos en aquest àmbit.

D’altra banda, es reclama al govern de l’Estat que impulsi el desplegament i l’aplicació de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere en coordinació amb tots els poders públics, tant locals, com autonòmics i estatals. A més, també es demana la reposició dels recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista en tots els nivells, en un context, segons assenyala la moció, d’extrema vulnerabilitat de moltes dones en temps de crisi.

La tercera moció aprovada va ser la que dóna suport al Govern de la Generalitat perquè formuli al·legacions davant l’admissió a tràmit del recurs d’inconstitucionalitat formulat pel govern espanyol contra la normativa catalana en matèria de consum energètic, la qual cosa ha comportat la seva suspensió automàtica per un termini de cinc mesos.

El text, presentat pel grup municipal de CiU, expressa el rebuig al fet que el Govern espanyol no hagi formulat cap normativa en matèria de protecció dels consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica.

Així mateix, també es demana al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la suspensió del decret de la Generalitat per tal que els consumidors més vulnerables no es vegin afectats per la interrupció del subministrament energètic en l’època climàtica més freda de l’any.

Finalment, el consistori va desestimar una moció presentada pel grup municipal de L’Altraveu que demanava a l’equip de govern municipal que descarti la possibilitat de connexió de la indústria Satina a la xarxa de clavegueram municipal, per tal que les seves aigües residuals siguin tractades a la depuradora municipal.

El text no va prosperar ja que només va comptar amb 2 vots favorables dels regidors del grup municipal de L’Altraveu, 4 abstencions del grup municipal de CiU i 15 vots contraris dels regidors dels grups municipals del PSC i PP.

 

Switch to mobile version