Autor Entitats
31 Octubre 2014 a 09:00

Resultats econòmics del tercer trimestre de Banc Sabadell

L’entitat obté un benefici net de 265,3 milions d’euros

Banc Sabadell

Banc Sabadell // Imatge de la Viquipèdia

Banc Sabadell acumula aquest tercer trimestre de 2014 un benefici net de 265,3 milions d’euros, el que suposa un 42,5% més que el mateix període de l’any passat. Un cop coberts els nou primers mesos de l’any, el compte de resultats consolidats manté la tendència de trimestres anteriors i reflecteix una sòlida evolució, en línia amb el que s’ha previst en el Pla Triple 2014-2016.

L’entitat ha estat reconeguda com el banc més valorat pels clients a Espanya, a més d’esser també la millor empresa espanyola en serveis de pagament per Internet i e-commerce.

Fortalesa i solvència contrastades

Banc Sabadell ha superat  amb èxit l’avaluació global a què el Banc Central Europeu (BCE), en el marc del Mecanisme Únic de Supervisió, ha sotmès els 140 bancs més grans de l’àrea de l’euro, conjuntament amb les autoritats nacionals i en estreta cooperació amb l’European Banking Authority (EBA).

Aquesta avaluació conclou que els actius són adequats i confirma la fortalesa de l’entitat en termes de capital i de cobertura. D’aquesta forma, es situa com l’únic banc espanyol – i un dels quinze d’Europa – que no ha necessitat cap ajust en la seva ràtio de capital de partida.

Evolució del balanç

Tot i que la inversió creditícia de clients totalitza 121.611,9 milions d’euros, els actius totals de Banc Sabadell sumen 162.785,1. La demanda de crèdit comença a mostrar, doncs, signes de reactivació, ja que per segon trimestre consecutiu el crèdit net a empreses creix i a finals de setembre el total d’hipoteques formalitzades durant l’any superava la xifra de les formalitzades durant tot el 2013. A més, els préstecs amb garantia hipotecaria representen actualment el 45% del total de la inversió creditícia bruta i assoleixen un saldo de 55.169,9 milions d’euros.

En relació amb altres aspectes, cal destacar que amb la campanya “Creure” s’han aprovat més de 85.000 noves operacions de finançament d’empreses; la ràtio de morositat sobre el total de riscos computables es redueix i es situa en el 12,92% en tancar el trimestre; les vendes d’immobles sumen 1.876 milions d’euros fins al 30 de setembre; els recursos de clients al balanç presenten un saldo de 97.374,7 milions d’euros; l’estructura de finançament del banc manté la tendència positiva de trimestres anteriors; durant els darrers dotze mesos els recursos de fora del balanç han augmentat un 30,2%; el patrimoni dels fons de pensions comercialitzats es situa en 4.366,9 milions d’euros a dia d’avui; en el que portem d’any el total de recursos gestionats dins i fora del balanç creix un 7,9% interanual i puja a 154.813,7 milions d’euros; i, en tancar el tercer trimestre, el nivell de qualitat de servei de Banc Sabadell es manté entre els més elevats del sector a Espanya, segons l’Anàlisi de Qualitat Objectiva de Xarxes Bancàries.

Marges i beneficis

Banc Sabadell ha sabut gestionar adequadament l’estalvi minorista, l’increment dels ingressos nets per serveis i productes de més valor afegit, així com la reducció dels costos operatius recurrents, el que fa créixer la rendibilitat obtinguda del negoci ordinari i fa que el compte de resultats del trimestre continuï mostrant una millora progressiva dels marges, en línia amb el que s’esperava i novament superior a les expectatives del consens de mercat.

Tot això contribueix a que el marge d’interessos creixi de manera sostinguda al llarg de l’any i arribi als 1.650 milions d’euros, un 25,3% més que l’any passat.

Quant a les operacions financeres, aquestes totalitzen 1.299 milions d’euros, els costos d’explotació pugen a 1.337,9 milions d’euros i, amb tot, l’entitat conclou aquests nou mesos de 2014 amb dotacions de 1.991,9 milions d’euros.

Altres fets destacables d’aquest trimestre

A part de tot l’esmentat, cal destacar que Banc Sabadell s’ha fet amb l’adquisició de JGB Bank, ha transmès el negoci de gestió i ha recobrat deutes impagats i, per últim, ha venut una cartera de crèdits per un import total de 554 milions d’euros.

Switch to mobile version