Autor Societat
25 Octubre 2014 a 15:00

Inventari dels animals als passos de fauna de les carreteres

Guineus, teixons, ganetes i ratolins són els que més els utilitzen

Llúdriga

Llúdriga // Imatge del web www.faunaestanyivarsivilasana.blogspot.com.es

El nou Inventari d’estructures de connectivitat de la xarxa viària de Catalunya ha realitzat una exhaustiva radiografia del nombre i localització dels passos de fauna de les carreteres de la Generalitat de Catalunya, i n’ha analitzat l’ús.

Segons aquest inventari, els animals que més utilitzen aquestes estructures són els carnívors, ja que se n’han detectat en el 90% de les 78 estructures de mostra on s’ha fet el seguiment, representant al voltant del 14% del total. Entre els carnívors, les espècies registrades en un major nombre de passos són la guineu, el teixó, la geneta i la fagina, i destaca el 18% dels registres corresponents a la llúdriga, un mustèlid d’alt interès de conservació, espècie protegida de la fauna salvatge autòctona. A més, s’han detectat també micromamífers com rates i ratolins en un 81% de les estructures, i en un 29% granotes i gripaus. Senglars, no obstant, se n’han trobat en menys proporció (20%), tenint en compte la seva extensa distribució i l’elevada densitat de població al país.

L’inventari, una nova eina de suport a la presa de decisions

L’Inventari va presentar-se el passat dimarts per la directora general de Polítiques Ambientals, Marta Subirà. És la primera eina d’aquestes característiques que s’elabora a Catalunya i està formulada de tal forma que pugui estar en constant actualització. Fins el moment inclou 587 estructures de connectivitat catalanes. D’aquestes, un 35% són de la demarcació de Barcelona, un 36% de Lleida, un 21% de Girona, un 11% de Tarragona i un 7% de les Terres de l’Ebre.

Es tracta d’una eina de suport a la gestió i a la presa de decisions tant per a les administracions com per altres entitats implicades en els projectes de noves vies. Concretament, en els processos d’avaluació d’impacte ambiental, en les tasques de gestió i manteniment de les infraestructures, en la planificació de les mesures de conservació i restauració de la connectivitat, i en la resolució de conflictes amb la fauna, especialment en els trams amb concentració d’atropellaments o accidents causats per animals.

Estratègia de la UE sobre la biodiversitat

L’Estratègia de la Unió Europea sobre la biodiversitat fins l’any 2020 insta a reduir la pèrdua i la fragmentació dels hàbitats. Bona part d’aquesta fragmentació és conseqüència del desenvolupament d’infraestructures viàries, que esdevenen barreres en els desplaçaments dels animals a través del territori.

És per això que gran part dels projectes constructius de carreteres ja incorporen l’execució de mesures destinades a les vies per tal que siguin permeables als desplaçaments dels animals. Es tracta d’estructures de tipologia diversa, que es poden executar específicament amb aquesta finalitat (passos específics per a la fauna) o mitjançant l’adaptació d’altres estructures transversals multifuncionals que comparteixen el pas de fauna amb altres usos com ara drenatges, passos superiors o inferiors per a la restitució de camins, vies ramaderes, etc.

Switch to mobile version