Autor Societat
30 Agost 2014 a 16:00

Subvencions per a la rehabilitació d’edificis antics

El pressupost pot arribar als 17 milions d’euros

Finestres

 Sergi Colomer

La Generalitat de Catalunya va signar el passat 22 de juliol amb el Ministeri de Foment un conveni per a l’execució del  Pla estatal de foment de lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i rehabilitació urbanes 2013 – 2016. Aquest acord permet obrir el termini de la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges, que es destinaran a fomentar l’accessibilitat amb la instal·lació d’ascensors i l’eliminació de barreres arquitectòniques, a obres de conservació per deficiències greus i a la millora de l’eficiència energètica.

És per això que ara les comunitats de propietaris, els propietaris d’edificis d’habitatges o les persones llogateres, amb prèvia autorització de la propietat, podran sol·licitar a partir de l’1 de setembre subvencions per rehabilitar edificis d’habitatges col·lectius o plurifamiliars construïts i acabats abans de 1981. L’import oscil·larà entre els 3,5 M€ i els 17M€, segons el nombre d’instàncies presentades.

Segons el que es vulgui subvencionar, el termini finalitzarà un dia o un altre. El 15 d’octubre clourà per ascensors i obres per deficiències greus i el 14 de novembre per la resta d’actuacions. Cal recordar que les actuacions comprendran tot Catalunya, exceptuant els edificis de la ciutat de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es basen en els respectius Consorcis d’Habitatge.

Un dels requisits necessaris per tal de rebre la subvenció és el de disposar amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajuts, de l’informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), que concedeix l’Agència de l’Habitatge, i el Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici (CEEE), que atorga lInstitut Català de l’Energia (ICAEN).

Pels impresos de sol·licituds o per més informació podeu visitar la següent pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Switch to mobile version