Autor Economia
5 Agost 2014 a 17:00

S’incrementen els contractes de treball respecte a l’any passat

Més ocupació a l’estiu però de forma temporal

Variació interanual de la contractació laboral acumulada // Imatge: Observatori d'empresa i ocupació

Variació interanual de la contractació laboral acumulada // Imatge: Observatori d’empresa i ocupació

Aquests mesos de juny i juliol han viscut un bon increment de persones contractades. Pel que fa al mes de juny, hi ha hagut un fort creixement de la contractació (19,1% més), si més no els temporals s’han imposat més que no els indefinits, amb un 20,4% vers un 7,6%.

Al mes de juliol, els contractes registrats són de 271.151, la majoria de tipus temporal (el 90,7%; 245.996 contractes), i la resta indefinits (el 9,3%; 25.155 contractes). En resum, el nombre de contractes signats el juliol s’ha incrementat un 11,7%, i han crescut més els indefinits (17,6%) que els temporals (11,1%).

Pel que fa al període acumulat gener-juliol de 2014, la contractació ha augmentat en relació amb el mateix període de l’any passat (+13,1%; 164.390 contractes més). Aquestes xifres tornen a mostrar una evolució més favorable dels indefinits (+17,9%), per damunt de la dels temporals (+12,4%). Un increment dels contractes indefinits que no es veia des de l’any 2006.

També cal subratllar l’augment dels contractes ordinaris (+28,2% – 24.702 contractes més). Així com els de formació (+45,6%) i els d’obra o servei i eventuals amb 59.860 i 58.883 contractes més respectivament.

La contractació masculina ha guanyat més punts del que ho ha fet la femenina amb un 14,8 % enfront de l’11,2% de les dones. El predomini dels homes també queda manifestat  quan s’analitzen els diferents tipus de contractes, tant els indefinits (+21,1% masculí davant del +14,4% femení), com els temporals (+14% i +10,8%).

 

Switch to mobile version