Autor Economia
4 Agost 2014 a 17:00

A Sabadell hi ha 142 aturats menys que al mes de juny

A poblacions com Sant Quirze o Barberà augmenta

A Sabadell hi ha 146 aturats menys

Segons dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, l’atur ha disminuït a Sabadell, passant de les 18465 persones al mes de juny a les 18323 al juliol. En altres poblacions, com per exemple Sant Quirze, ha augmentat el nombre de desocupats (de 1034 a 1046), a Matadepera, de 263 a 269, a Castellar ha baixat significativament, de 1817 al juny a 1750 al juliol, a Cerdanyola hi ha 25 nous ocupats (de 4325 a 4300 aturats) i a Barberà del Vallès ha augmentat el nombre de persones aturades, dels 2737 a 2759.

En el conjunt del Vallès Occidental, actualment, hi ha un total de 76181 persones desocupades, 355 menys que el mes passat.

A Catalunya, el nombre d’aturats també ha baixat durant el mes de juliol, situant-se en 568.231, que representen 1983 menys que el mes de juny (0,3%). Aquest descens intermensual és inferior que el del juliol de 103, però durant aquest mes, a Catalunya tradicionalment augmentava, fins i tot en els anys de més creixement econòmic: en termes interanuals, l’atur disminueix un 6,9%, 42.198 aturats menys, una mica menys que el descens que es va registrar al juny, que va ser d’un 7,6%. En el conjunt de l’Estat espanyol, l’atur ha disminuït un 5,9%, essent les Illes Balears (-10,4%) i Navarra (-8,3%) les comunitats on més ha baixat el nombre de persones aturades, i el País Basc (-2,5%) i Andalusia (-3%) on menys disminució s’ha registrat.

Seguint amb les dades de Catalunya, el descens de l’atur ha estat estrictament masculí: hi ha 4727 homes aturats menys (-1,7%); en canvi, l’atur femení s’ha incrementat i 2744 dones han perdut la seva feina (+0,9%). Si tenim en compte l’edat, els menors de 25 anys aturats augmenten un 0,5%, mentre que els majors disminueixen en un 0,4%. El descens de l’atur s’ha produït en tots els sectors excepte el de serveis, on ha augmentat en 1899 persones, un 0,5%, i els més elevats s’han registrat al sector de la construcció (1427 aturats menys), la indústria (2430) i l’agricultura (182).

Interanualment, el descens del nombre d’aturats ha beneficiat tots els col·lectius excepte l’agricultura, que l’any passat va registrar una baixada del 9,5%, i el col·lectiu sense ocupació prèvia, amb un 4,8%.

Aquestes dades de variació de l’atur per sector d’activitat s’han de prendre amb cautela: no sempre un descens de l’atur es correspon amb una millora del sector, sinó que pot ser fruit del desplaçament cap a altres sectors o cap a la inactivitat.

Switch to mobile version