Autor Sanitat
12 Juliol 2014 a 11:00

Nova via al tractament del càncer de pàncrees

La inhibició d’una proteïna, tractament per un dels tumors amb pitjor pronòstic

D'esquerra a dreta, les investigadores Neus Martínez, Pilar Navarro i Mireia Moreno, del grup de recerca en mecanismes moleculars de tumorigènesi de l'IMIM

D’esquerra a dreta, les investigadores Neus Martínez, Pilar Navarro i Mireia Moreno, del grup de recerca en mecanismes moleculars de tumorigènesi de l’IMIM // Imatge cedida per l’IMIM

Investigadors de l’IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques) identifiquen una nova proteïna, la Galectina-1, com a possible diana terapèutica del càncer de pàncrees. Per primer cop s’han comprovat els efectes de la inhibició d’aquesta proteïna en ratolins que pateixen aquest tipus de càncer i els resultats han mostrat un augment de la supervivència d’un 20%. El treball suggereix, a més, que podria tractar-se d’una diana terapèutica sense efectes adversos.

Fins el moment, les estratègies per tractar aquest tumor anaven dirigides a atacar les cèl·lules tumorals i tenien molt poc èxit. Ara, els últims estudis apunten que intentar destruir el que envolta el tumor és possiblement una estratègia millor. La Dra. Pilar Navarro, coordinadora del grup de recerca en mecanismes moleculars de tumorigènesi de l’IMIM i directora del treball, explica que “la nostra aportació va en aquesta direcció, ja que la reducció de la Galectina-1 afecta sobretot al sistema immunològic i a les cèl·lules i estructura que envolta les cèl·lules tumorals, el que s’anomena estroma. Per tant, la Galectina-1 com a diana terapèutica té un gran potencial.”

Ja anteriorment se sabia que la Galectina-1 no es trobava en el pàncrees normal encara que estava fortament expressada en tumors de pàncrees. Així mateix, es coneixien unes funcions clares que demostren la relació de la Galectina-1 amb la progressió tumoral en altres contextos. De fet, alguns estudis preclínics per a altres malalties utilitzen molècules inhibidores i anticossos dirigits contra aquesta proteïna. “Nosaltres apuntem al possible ús en el càncer de pàncrees” afirma la Dra. Neus Martínez, investigadora del grup de recerca en mecanismes moleculars de tumorigènesi de l’IMIM, i afegeix “s’ha vist a més que l’eliminació de la Galectina-1 en ratolins no té efectes perjudicials, indicant que podria tractar-se d’una diana terapèutica segura i sense efectes adversos.”

En col·laboració amb el Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital del Mar, que s’ha encarregat d’analitzar algunes mostres, es van estudiar tumors pancreàtics de ratolins amb els nivells de Galectina-1 alts, i tumors després d’eliminar-la. Van veure que els tumors sense la proteïna mostraven menys proliferació, menys vasos sanguinis, menys inflamació i, en canvi, mostraven un increment del component immunològic. Tots aquests canvis s’associen a tumors menys agressius.

El càncer de pàncrees és un dels tumors amb pitjor pronòstic que hi ha, amb una supervivència, als cinc anys del diagnòstic, inferior al 2%. A Espanya es diagnostiquen cada any uns 4.000 casos i tot i ser un tumor força conegut a nivell molecular, a nivell de diagnòstic i tractament els avenços són pràcticament nuls. Aquests resultats, doncs, són molt encoratjadors, però s’ha de ser prudent perquè hi ha molts factors a tenir en compte. Ara els investigadors volen traslladar els resultats obtinguts a estudis preclínics on tractaran els ratolins amb càncer de pàncrees amb inhibidors químics o anticossos dirigits contra la Galectina-1, per verificar la utilitat terapèutica d’aquesta diana. En cas d’obtenir resultats positius i aconseguir frenar el tumor, el proper pas seria proposar el seu ús en pacients. Òbviament es tracta d’objectius a llarg termini, ja que la translació d’estudis en animals a humans és habitualment un procés lent.

Switch to mobile version