Autor Política
3 Juliol 2014 a 11:00

Les beques menjador augmentaran un 25% més de cara al curs vinent

Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental

Joan Carles Sánchez, Pepita Pedraza i Jordi Ballart // Foto: Joan Murcia

Joan Carles Sánchez, Pepita Pedraza i Jordi Ballart // Foto: Joan Murcia

El Consell Comarcal del Vallès Occidental va celebrar ahir una nova sessió del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses per debatre sobre les sol·licituds de beques menjador de cara al curs vinent i el projecte Boscos del Vallès.

Les beques menjador augmentaran un 25% l’any que ve i s’arribarà fins a les 12.796. Si aquest curs eren 9.573 els nens que necessitaven aquest suport econòmic, el curs vinent en seran 3.223 més.

Els alcaldes i alcaldesses han mostrat la seva preocupació de cara a l’augment de sol·licituds i han posat de manifest la importància de garantir els àpats a les famílies que viuen en situacions de vulnerabilitat.

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, ha assenyalat que “aquest és un tema que ens preocupa perquè cada cop s’està tornant més prioritari. L’atenció social en aquests moments és una cosa en què els ajuntaments ens quedem sols, i en aquest cas el Govern de la Generalitat no està donant les respostes que requereix en aquests moments difícils per la societat”.

Ballart ha posat especial èmfasi en la tasca de la Generalitat que ha de fer i també ha explicat que des de l’administració local s’està fent un “esforç important per fer front a la realitat del menjador durant l’època de les vacances escolars”.

El mes de gener el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses va arribar a l’acord de garantir el suport econòmic a les famílies que necessitaven la prestació dels menjadors escolars. També en aquell moment van acordar que els ajuntaments cobriren amb recursos propis fins el 25% de les necessitats de suport a ajuts per a menjador escolar. Aquesta mesura s’ha pres de forma coordinada amb el Consell Comarcal, tot i tenir present que és una competència  de la Generalitat de Catalunya i que, per tant, és a qui correspondria assumir-ne la globalitat del seu finançament. De fet, el curs 2013-2014, els ajuntaments de la comarca han aportat 2’2 milions d’euros per a poder arribar a més infants. Pel que fa al pressupost final de la Generalitat, pel curs 2013-2014 ha destinat 3.123.882 euros per tota la comarca, i una aportació extraordinària de 485.147 euros feta a mitjans del curs escolar.

El passat mes de febrer la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament va comunicar al Consell Comarcal del Vallès Occidental els Criteris per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador que es dirigeixen als alumnes d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs escolar 2014-2015. El Consell en va aprovar les bases unificades a tota Catalunya, les quals es poden consultar a www.ccvoc.cat.

Boscos del Vallès

El projecte Boscos del Vallès segueix endavant gràcies a la signatura d’un acord amb la Generalitat i la Diputació de Barcelona, a més de la modificació del Pla d’Actuació Comarcal (PAC).

En el ple s’ha donat el vist-i-plau a la pròrroga del Programa d’Actuació Comarcal i a la seva ampliació per tal d’augmentar els objectius de treball a l’entorn de la prevenció d’incendis i poder desenvolupar el projecte. També s’ha donat el vist-i-plau a un conveni a tres bandes entre el Consell, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona pel qual les tres institucions es comprometen a treballar conjuntament en aquest àmbit.

El projecte treballa sobre la prevenció d’incendis en dos eixos: reforç d’infraestructures i utilització de biomassa com a energia renovable a la comarca. Es desenvoluparà fins l’any 2017, finançat amb subvencions de diverses administracions i amb una part de recursos propis.

L’objectiu del projecte passa per recuperar part de la gestió tradicional dels boscos i promoure l’aprofitament de la biomassa forestal per disminuir el risc d’incendis, i amb aquesta, generar energia calorífica per abastar diferents equipaments de la comarca.

Pepita Pedraza, presidenta del Consell Comarcal del Vallès Occidental, ha assenyalat que l’objectiu és “fer un tractament del que són les restes dels boscos, fer-ho servir per fer biomassa en instal·lacions públiques o privades per fer energia renovable, en aquest cas energia calorífica, i ara actualment ja s’ha avançat de manera important. Hi ha diferents contactes amb els diversos equipaments possibles que podrien arribar a instal·lar aquestes calderes”.

Per poder desenvolupar el nou enfocament del projecte, el Consell Comarcal ha d’adaptar el Pla d’Actuació Comarcal (PAC). En la sessió d’ahir van donar l’informe favorable a la pròrroga del PAC i l’ampliació dels objectius i ha instat el Consell Comarcal a la seva aprovació i tramitació, que es preveu iniciar el proper ple de la institució, previst pel 17 de juliol.

A més, es va aprovar un conveni de col·laboració que garanteix la participació coordinada i sense duplicitats de les parts en el desenvolupament del projecte Boscos del Vallès, per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya, i l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

Pel que fa a aquest aspecte, Pedraza ha explicat que “hi ha una altra línia d’actuació que és el conveni que està aprovat però està pendent de signar amb la Generalitat de Catalunya i amb la Diputació per tal de treballar de forma conjunta en tot aquest projecte i compartir tots els recursos que tenim, sense duplicar. La direcció dels cossos és un tema que ens preocupa perquè comencen a haver-hi alguns incendis i si no hi ha una actuació contundent i conjunta des de les administracions públiques, a nivell autonòmic, de municipis i comarcal, i no hi ha recursos suficients per poder tirar-ho endavant és molt difícil. També cal tenir en compte que una part molt important de la massa forestal de la comarca està en mans privades”.

Signatura de la Declaració del Vallès Occidental cap a la segona reindustrialització

Joan Cales Sánchez, alcalde de Sabadell, es va referir també al tema de la Signatura de la Declaració del Vallès Occidental cap a la segona reindustrialització que es va signar l’abril passat. Sánchez ha valorat positivament la iniciativa i ha recalcat la necessitat d’apostar per fer inversions que signifiquen un valor afegit, com ara en infraestructures. L’alcalde de Sabadell també ha parlat de la importància que té la vinculació amb el món universitari i econòmic per crear una indústria forta, competitiva, de coneixement, amb mà d’obra qualificada i empresa competitiva.

Switch to mobile version