Autor Economia
26 Juny 2014 a 14:30

L’Ajuntament de Barberà aprova la modificació financera pel pagament de proveïdors

La decisió es va prendre en una sessió extraordinària del Ple Municipal

Imatge d'arxiu cedida per l'Ajuntament de Barberà del Vallès

Imatge d’arxiu cedida per l’Ajuntament de Barberà del Vallès

L’Ajuntament de Barberà del Vallès reduirà els costos financers i el nivell d’endeutament municipal de forma significativa, cosa que permetrà adoptar lliurement la solució que signifiqui obtenir el major estalvi. El fet de poder escollir ve donat per la bona situació financera municipal.

Entre les mesures no només s’hi contempla la millora de les condicions financeres, sinó que també s’inclou la dotació d’una partida per a l’execució d’un pla d’ocupació municipal, que comportaria la generació del prop de deu contractes laborals.

El tinent d’Alcaldia d’Hisenda, Xavier Garcés, va recordar que l’any 2012, l’Ajuntament de Barberà va aprovar un Pla d’ajust pel període 2012-2022 per acollir-se al mecanisme de pagament a proveïdors, pel qual es va signar un crèdit per un import final de 4.205.249,75 euros.

Segons Garcés, “entre les diferents opcions, volem acollir-nos a la que creiem que és més interessant per a nosaltres”. Aquesta opció comprèn una reducció qualificada com a “màxima” del tipus d’interès en uns 140 punts bàsics, mantenint-se els actuals períodes d’amortització i de carència, la qual cosa implica una reducció de la despesa en concepte de pagament d’interessos al llarg del període de vigència del Pla d’ajust, sense modificar cap altra de les mesures d’ingrés o de despesa previstes.

Finalment es va aprovar l’acceptació del compromís de substitució immediata d’un mínim del 30% de les vigents autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica. Va ser aprovada per declaracions responsables o comunicacions prèvies mitjançant l’aprovació de les ordenances tipus d’intervenció municipal ambiental de seguretat i salut pública, d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives, desenvolupades per la Diputació de Barcelona i impulsades pel Consorci AOC.

Switch to mobile version