Autor Política
18 Juny 2014 a 15:30

Barberà congela el preu públic de les Llars d’Infants Municipals en el Ple de maig

També s’aprova la modificació de preus de l’Escola Municipal de Música

ajuntament barberà

Ajuntament de Barberà // Imatge del web de l’Ajuntament de Barberà

El passat dimecres 29 de maig, l’Ajuntament de Barberà del Vallès va celebrar una nova sessió plenària de caràcter ordinari. Es va iniciar amb una qüestió prèvia, referent a una esmena d’error material en un punt de l’Acta corresponent al ple del mes passat. Després, es va dur a terme l’aprovació de l’acta de la sessió anterior per unanimitat dels membres presents.

En l’apartat de serveis econòmics i administratius, es va debatre l’aprovació provisional de modificació d’ordenances fiscals de 2014. Es va proposar la modificació de les ordenances següents:

_2.3. Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions. Epígraf 1: tarifes ordinàries.

_2.7. Taxa per prestacions de la Policia Local. Epígraf 5.

_2.9. Taxa de Clavegueram. Articles 9 i 10.

_2.10. Ordenança reguladora de la Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via pública. Article 5. Beneficis fiscals.

_3.1. Ordenança general reguladora dels preus públics. Annex 16: Preus públics per a la prestació de diferents serveis en les Llars d’Infants públiques municipals.

_3.2. Preu públic per a la prestació de serveis culturals. Annex tarifes punts A i B.

El tinent d’Alcaldia d’Hisenda, Xavier Garcés, va detallar en què consistia cadascun dels canvis proposats. Així, pel que fa al punt 2.3, que es relaciona amb la modificació proposada en el punt 2.9, “es deroga per incloure millores individualitzades i adaptar-la a tasques reals”. Respecte al punt 2.7, la modificació té la intenció “d’esmenar l’aplicació no correcta del reglament d’armes, i així, no només declarar les armes d’aire comprimit, sinó també aquelles que són de lleure”, complint així  la normativa vigent.

En el cas del punt 3.1, sobre els preus públics per a la prestació de diferents serveis en les Llars d’Infants públiques municipals, Garcés va explicar que es proposava “la congelació de la taxa per a totes les famílies que porten fills a llars d’infants municipals”, que són un total de 290, i la inclusió d’una “nova modalitat de mitja jornada que tindrà un cost del 60% del preu total”. D’aquesta manera, “no s’incrementa el percentatge de finançament que recau en les famílies, continuant amb el compromís del consistori barberenc en oferir aquesta prestació de serveibàsica i imprescindible en el Catàleg de Serveis que ofereix l’Ajuntament”, va concloure Xavier Garcés.

La tinenta d’Alcaldia d’Educació, Mónica Maya, va donar més detalls del nou servei de mitja jornada que s’oferirà a les llars Xerinola i Rodona, fent esment de la seva finalitat: “Flexibilitzar el servei i donar resposta als diferents tipus de necessitats que tenen les famílies barberenques”. D’altra banda, també va recordar que encara que és “una etapa educativa no obligatòria”, “l’educació dels 0 als 3 anys és una aposta de l’Equip de Govern, que compta amb un sistema de tarificació social implantat fa dos anys i sense cap subvenció de la Generalitat de Catalunya”.

Pel que fa al punt 3.2, sobre el preu públic per a la prestació de serveis culturals de l’Escola Municipal de Música, Xavier Garcés va subratllar que es  manté “la voluntat de continuar amb el servei, repartint el cost entre l’Ajuntament i les famílies, ja que ara no es rep cap subvenció d’altres administracions públiques per sufragar el servei, quan abans es rebien 80.000 euros en aquest concepte”. Amb el confinançament, l’Ajuntament farà ara una aportació suplementària de 60.000 euros, i les famílies hauran de aportar els 20.000 euros restants.

La tinenta d’Alcaldia de Cultura, Teresa Colomer, va recordar que s’estan duent a terme “gestions amb la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i altres ajuntaments per reclamar el finançament pendent, així com per trobar noves fórmules que garanteixin el futur finançament de les Escoles Municipals de Música, ja que la Generalitat ha manifestat que no es farà càrrec de la subvenció” . També va aclarir que la modificació de preus suposarà una pujada de preu des dels 30 cèntims fins als 7 euros. “És una aposta per la continuïtat de l’Escola de Música, un servei que compta amb més de 50 persones en llista d’espera”, va ressaltar Colomer.

La modificació d’ordenances fiscals de 2014 es va aprovar amb els vots a favor de PSC, PP i CiU, i les abstencions de PCPB i ICV-EUiA. Després de la votació, l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Ana del Frago, va prendre la paraula per recordar que “en l’àmbit de l’escola bressol, Barberà està entre els vuit municipis catalans amb una ràtio més elevada d’oferta de places, una dada que demostra un pes molt específic com a opció de ciutat”.

També va exposar que, del cost total del servei, que és l’1,8 milions d’euros (curs 2012-2013), un 59% va ser assumit per la ciutat, un 20,33% per les famílies, i un 7,24% amb una subvenció provinent de la Diputació de Barcelona. “Hi ha unes obligacions jurídiques en els convenis entre la Generalitat i els municipis que no s’estan complint. Més de 70 municipis, representant a prop de dos milions d’habitants de Catalunya, estem treballant conjuntament preparant un contenciós per reclamar el finançament”, va comentar l’Alcaldessa.

Respecte a l’Escola Municipal de Música, Ana del Frago va reafirmar que “encara que no té les mateixes característiques legals de l’escola bressol, ja que no es treballa amb convenis, sinó amb subvencions, també s’està valorant dur a terme accions conjuntes entre municipis”.

Torn per al punt 3 de l’ordre del dia, referent a la denegació de l’aprovació del Pla de Millora Urbana sobre la parcel·la de l’Avinguda Salvatella, 22, proposava denegar l’aprovació del Pla presentat a iniciativa de l’empresa Precision Process Technology, S.A, per proposar usos principals i compatibles diferents d’aquells fixats pel Pla General d’Ordenació de Barberà del Vallès, entre d’altres.

El tinent d’Alcaldia d’Urbanisme, Antonio Báez, va explicar que aquest tràmit responia a què “després d’un procés llarg, en els darrers mesos, l’empresa ha comunicat que desistien del Pla de Millora, i d’acord amb la llei, ha de ser mitjançant el Ple, acordar aquesta proposta de resolució”. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de PSC, PCPB, CiU i ICV-EUiA i les abstencions del PP.

 

Switch to mobile version