Autor Política
4 Abril 2014 a 17:00

El Consell Comarcal aprova les bases per a l’atorgament de beques menjador 2014-2015

S’homogeneïtzaran els criteris al territori

Imatge del web del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Imatge del web del Consell Comarcal del Vallès Occidental

La Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès Occidental va aprovar en la sessió celebrada ahir les Bases reguladores per a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i del segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics, per al curs escolar 2014-105.

Aquestes bases tenen com a objectiu homogeneïtzar els criteris de concessió dels ajuts per a menjador escolar a tot el territori, prenent de punt de partida els criteris establerts per la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. S’han elaborat per part d’un grup de treball que el formen representants dels Consells Comarcals, de l’Associació Catalana de Municipis, de la Federació de Municipis de Catalunya i del mateix Departament d’Ensenyament.

D’aquesta manera, es preveu l’atorgament d’ajuts del 100% i del 50% del cost del menjador. Segons el document, el 60% de la puntuació dels sol·licitants anirà en funció de la renda anual de la unitat familiar, el 15% s’obtindrà per situacions específiques de la unitat familiar i el 25% restant, si l’alumne/a està inclòs/a en un pla d’intervenció o de treball per risc d’exclusió social. Gràcies al certificat de renda per a beques que s’obté a través de l’Agència Tributària es podrà fer el càlcul de la renda familiar, els rendiments patrimonials i el volum de negoci.

Les dades de totes les sol·licitud les enviarà el Consell Comarcal al Departament d’Ensenyament perquè es calculi la renda  familiar per l’agregació de les rendes corresponents a l’exercici de 2013 de cada un dels membres computables de la família que obtinguin ingressos de qualsevol naturalesa.

Les beques menjador s’ampliaran a alumnes de secundària i d’educació als quals no els correspongui la gratuïtat d’escoles públiques i concertades.

Switch to mobile version