Autor Ensenyament
11 Març 2014 a 18:00

Oberta la preinscripció pel curs 2014-2015

Oberta la preinscripció pel curs 2014-2015

Escola can serra Barberà

Imatge del web de l’escola Can Serra

Avui i fins al proper 21 de març s’ha obert el període de preinscripció per al curs escolar 2014-2015 per tal d’accedir al segon cicle d’educació infantil, Educació Primària i l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). També s’ha obert el període de presentació de sol·licituds d’inscripció per a l’Escola de Música i el Conservatori, tenint fins a termini màxim el 4 d’abril.

Tota la informació relativa a l’oferta formativa i educativa de la ciutat es pot obtenir a través d’aquest web, així com els horaris i dies disponibles de portes obertes, a més dels projectes educatius o les instal·lacions del centre.

Criteris

• Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballen: 40 punts

• Proximitat:

– Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l’àrea de proximitat del centre: 30 punts

– Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne o alumna, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts

– Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 10 punts

• Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts

• Discapacitat. Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33% o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts

Criteris Complementaris

• Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts

• Pel fet de tenir una malaltia crònica greu de l’alumne o alumna que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts

• Pel fet que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta sol·licitud: 5 punts

Si hi ha situació d’empat, es realitza un sorteig per ordenar les peticions.

Novetats en la zonificació

En els darrers mesos el Consell Escolar Municipal de Sabadell va proposar la modificació del model de zonificació que s’aplica per atorgar la puntuació de proximitat, valorant les incidències i millores que es podien realitzar.

El nou model proposa i manté 12 de les 13 zones poligonals a la ciutat que hi havia, unificant la zona de Can Feu Oest i Can Feu Est en una de sola. També tindran prioritat les famílies residents de cada zona que tinguin màxima puntuació per accedir als 3 centres púbics i 3 centres concertats més propers al domicili tot i no ser de la seva zona d’influència, així com als centres emplaçats a la seva zona.

Es perfila la nova oferta educativa

El proper curs els centres educatius de Can Llong i Torre-Romeu disposaran de noves ofertes educatives. Can Llong comptarà amb dues l´nies d’ESO que s’ubicaran en mòduls prefabricats, mentre que la Secció d’Educació Secundària de La Serra s’ubicarà a l’edifici de l’Escola Agnès Armengol, atenent als alumnes dels centres de primària Agnès Armengol i Joan Montllor, que fins ara havien de desplaçar-se fins a l’Escola Industrial, Arraona i Ferran Casablancas.

També comença la preinscripció a Barberà

Barberà també  ha iniciat avui el termini per les preinscripcions escolars del proper curs. Els pares i mares  d’alumnes que l’any que ve realitzin cicles de 2on cicle d’educació infantil, primària i secundària tenen fins al 21 de març per fer-ho. Pel que fa l’Escola Bressol Municipal El Patufet les preinscripcions són entre el 5 i 16 de maig, i per l’Escola Municipal de Música, el termini se situa entre el 22 i el 30 d’abril.

L’oferta actual de Sant Quirze és de 999 places escolars, 400 entre P3 i 1r d’ESO. Abans de fer la preinscripció, les famílies han de triar el centre escolar en funció dels criteris que estableix el Departament d’Ensenyament. Sant Quirze ha distribuït un total de 6 àrees de proximitat

Podeu obtenir tota la informació sobre les escoles de Sant Quirze en el següent link

Switch to mobile version