Autor Sanitat
27 Març 2014 a 18:00

Marta Ribas formula dues preguntes al Parlament sobre les concessions de la sanitat pública i el cas de Glòria Segarra

Ha fet referència a la concessió de l’Hospital Parc Taulí

Imatge d'arxiu cedida per ICV -EUiA

Imatge d’arxiu cedida per ICV -EUiA

Marta Ribas, nascuda a Terrassa i portaveu del grup ICV-EUiA a Rubí, ha registrat al Parlament de Catalunya dues preguntes en referència a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, l’Hospital General de Catalunya situat a Sant Cugat i el cas de Glòria Segarra, una dona que fa sis anys espera que li facin una operació de dues hernies discals.

D’entre les preguntes, es vol saber quin increment s’ha produït en les llistes d’espera en cada una de les intervencions i proves diagnòstiques a realitzar des de l’any 2010. A més, es demana informació sobre les relacions mantingudes entre l’Hospital Parc Taulí amb centre privats com ara l’Hospital General de Catalunya i la Clínica del Vallès. En concret es vol saber quines són les condicions de cessió de treballadors/es del Taulí cap als hospitals privats i què estan facturant al CatSalut els centres privats pels convenis que mantenen amb la sanitat pública.

Les preguntes formulades en referència a la gestió de la sanitat als centres citats són les següents:

 • Quins convenis té actualment en vigor la Corporació Sanitària Parc Taulí amb centres hospitalaris privats, com l’Hospital General de Catalunya i la Clínica del Vallès?
 • Quines condicions de cessió de treballadors i treballadores del Taulí cap a aquests hospitals privats es recullen en aquests convenis?
 • Quines derivacions de pacients (quines patologies es deriven) cap a aquests centres privats?
 • Quin cost comporta, per a la Corporació Sanitària Parc Taulí, aquests convenis?
 • Quant facturen al CatSalut l’Hospital General de Catalunya i la Clínica del Vallès? (dades de 2011, de 2012 i de 2013)
 • Amb quines empreses externes manté contractes de provisió de material o serveis la Corporació Sanitària Parc Taulí?
 • Quin increment s’ha produït a les llistes d’espera en cada una de les intervencions i proves diagnostiques a la Corporació Sanitària Parc Taulí des de l’any 2010?
 • Hi ha hagut alguna reducció en les llistes d’espera relacionades d’intervencions o proves diagnostiques relacionades amb patologies que es deriven a l’Hospital General de Catalunya o a la Clínica del Vallès?

Les preguntes formulades en relació al cas concret de Glòria Segarra són les següents:

 • Té coneixement el Departament del cas de la senyora Segarra?
 • Quina explicació dóna el Departament al fet que aquesta pacient hagi esperat 6 anys per aquesta operació dins de la sanitat pública?
 • Quina solució pensa aportar el Departament ?
 • És normal que un expedient trigui 4 mesos en arribar d’un centre a un altre?
 • Quants metges practiquen l’operació d’hèrnia discal a l’hospital Parc Taulí?
 • Quantes persones estan a l’espera d’operació d’hèrnia discal a l’hospital Parc Taulí?
 • Quin temps d’espera tenen?
 • És certa la xifra de 2000 persones esperant 6 anys o més per una operació?
 • Si és així, que pensa fer el Departament?
Switch to mobile version