Autor Economia
24 Setembre 2013 a 10:59

La junta de portaveus aprova una moció per retirar tipus d’interès abusius

Tots els grups de la junta de portaveus de l’Ajuntament de Barberà van votar a favor, excepte el PP que es va abstenir

Imatge del web de l’Ajuntament de Barberà del Vallès

Des de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Barberà del Vallès es va aprovar una moció per tal d’instar al Govern Central a fer desaparèixer certs tipus hipotecaris abusius, així com el règim de substitució més just. La moció va ser aprovada amb els vots a favor dels grups municipals ICV-EUiA, CiU, PCPB i el PSC; el portaveu del grup municipal del PP es va abstenir.

La moció senyala l’existència de  “l’Ordre EHA/28899/11, de 28 d’octubre, en la qual s’estableix la desaparició dels tipus de referència hipotecària IRPH Bancos, IRPH Cajas i CECA com a màxim el 29 d’abril de 2013”. Aquests interessos s’han seguit aplicant i s’assenyala a la moció que “són superior a d’altres tipus d’interès variables, com per exemple l’EURÍBOR”.

En la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, el Grup Popular va afegir l’esmena 365 amb una disposició addicional, número 15, on se substitueix aquest tipus a extingir per un nou índex, el qual “inclou un coeficient corrector per tal de mantenir els tipus d’interès al mateix nivell”.

Quan el text va arribar al Senat, altres grups polítics també van fer esmenes i van quedar recollides. Tot i així, el Grup Popular les va rebutjar: “negant, un cop més, la possibilitat d’un debat públic sobre una disposició que afecta, aproximadament, a un milió d’hipoteques a tot l’Estat”.

A través de la moció, es vol instar al Govern Central per tal que retiri el Projecte de Llei abans d’aquest mes de setembre. Si no es produeix la retirada, s’ha d’”exigir la tramitació urgent d’una reforma que, en la línia del que demanen els afectats” pugui substituir els IRPH Bancos, IRPH Cajas i CECA pel tipus de l’EURÍBOR més un punt com a màxim.

Switch to mobile version