Autor Sanitat
25 gener 2018 a 10:00

Salut posa en marxa el programa PREVINQ-CAT

0 Flares 0 Flares ×

Per reduir les infeccions quirúrgiques en els hospitals

quirofan hospital bellvitge

El programa PREVINQ-CAT és una iniciativa del Departament de Salut que, a través del programa VINCat, del Servei Català de la Salut, neix amb l’objectiu d’aconseguir una reducció significativa de les infeccions quirúrgiques en els hospitals de Catalunya. La presentació del Programa ha tingut lloc aquest matí durant la III Jornada de la Prevenció de la Infecció Quirúrgica a l’Hospital Universitari de Bellvitge i hi han participat més de 400 professionals.
Algunes de les mesures que estableix el PRENVINQ-CAT, que els equips quirúrgics dels diferents hospitals haurien d’aplicar, són: la dutxa preoperatòria, amb sabó antisèptic; l’administració de la profilaxi antibiòtica adequada, a l’àrea quirúrgica, amb dosis ajustades al pacient i que aquesta administració finalitzi dins dels 60 minuts anteriors a la incisió; l’ús correcte del maneig del pèl cutani, no cal eliminar-lo en cas que no sigui necessari, i, si es fa, s’ha d’esquilar amb maquineta elèctrica de capçal rebutjable; la correcta descontaminació de la zona de la pell en què es fa la incisió; un bon control de la glucèmia perioperatòria, i l’aplicació de mesures per mantenir la temperatura corporal del pacient en 36 °C durant tot el procediment operatori.
 
Al llarg de l’any 2016 es va fer una prova pilot amb la implementació i el seguiment d’un paquet de mesures per prevenir les infeccions quirúrgiques en intervencions colorectals i les dades mostren que s’ha aconseguit una reducció del 25% de les infeccions respecte de l’any 2015.
Durant el 2018 es preveu fer un seguiment i control de l’aplicació d’aquestes mesures en altres intervencions, com són les de traumatologia i cirurgia cardíaca. Amb el programa PREVINQ-CAT es vol aconseguir la reducció de les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària d’un 50% respecte a les dades de 2017.
Les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària a Catalunya
 
Les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària són aquelles infeccions adquirides durant l’estada en un centre hospitalari que no estaven presents en el moment de l’ingrés del pacient ni en el període d’incubació.
A Catalunya, segons l’estudi VINCat, s’estima que la prevalença d’aquestes infeccions afecta al voltant del 7% dels pacients que ingressen en un hospital. Això representa uns 10.000 casos anuals, amb una mortalitat atribuïda que ronda l’1%.
Es calcula que el 70% d’aquestes infeccions es podrien prevenir mitjançant programes de control, ja que estan relacionades amb el maneig de dispositius invasius que molts pacients necessiten per tractar les seves malalties com són les sondes, els catèters vasculars, la ventilació mecànica, les intervencions quirúrgiques, les pròtesis o els procediments diagnòstics.
Una gran part de les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària estan provocades per bacteris resistents als antibiòtics. En molts casos, degut a l’ús inadequat dels antibiòtics, com ara l’abús i l’automedicació, molts microorganismes han evolucionat per fer-se resistents a aquests fàrmacs i això fa que existeixi el risc de no disposar de tractaments antibiòtics que siguin efectius davant certs gèrmens.
Les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària provoquen una increment de la durada de l’estada hospitalària, així com un augment de costos de salut per als pacients, les famílies i el sistema de salut. S’estima que a Catalunya el cost econòmic d’aquestes infeccions representa uns trenta milions d’euros cada any per al sistema sanitari. Les bacterièmies de catèter venós central i les infeccions de lo­calització quirúrgica en la cirurgia colorectal són les infeccions que comporten més cost.
El programa VINCat
L’objectiu general del programa VINCat és disminuir les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària en els diferents tipus de centres sanitaris de Catalunya, mitjançant l’establiment d’un sistema de vigilància estandarditzat que permeti la introducció i aplicació d’estratègies preventives. El Programa es fonamenta en la tasca que porten a terme els professionals dels equips multidisciplinaris de control d’infecció dels hospitals catalans. Des de l’any 2006 es publica un informe anual amb els resultats del Programa de vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×