Autor Articles i estudis
27 març 2017 a 18:00

Els principals bancs europeus obtenen un benefici de 25.000 milions d’euros en paradisos fiscals

0 Flares 0 Flares ×

Intermon Oxfam

Un nou informe d’Oxfam (Oxfam Intermón a Espanya) i la Fair Finance Guide International publicat avui, desvetlla que els 20 principals bancs europeus, entre els quals es troben Santander i BBVA, registren el 26% dels seus beneficis en paradisos fiscals, un percentatge gens d’acord amb l’activitat econòmica real que desenvolupen en aquestes jurisdiccions.

L’informe, Bancs en l’exili, suggereix que tal discrepància es deu al fet que alguns bancs utilitzen paradisos fiscals per evitar el pagament dels impostos que els corresponen, per facilitar als seus clients la elusió d’aquests o sortejar certes regulacions o requisits legals.
· - els paradisos fiscals representen el 26% dels beneficis obtinguts pels 20 principals bancs europeus (25.000 milions d’euros aproximadament), però solament el 12% de la seva facturació i el 7% del seu personal.

Aquesta nova recerca ha estat possible gràcies a la nova normativa de transparència de la Unió Europea que exigeix als bancs europeus que publiquin informació sobre els seus beneficis i els impostos que paguen en cadascun dels països en els quals operen. L’informe conclou que:

 · - de mitjana, les empreses subsidiàries situades en paradisos fiscals resulten el doble de lucratives per als bancs que les situades en altres llocs. Per cada 100 euros d’activitat, els bancs obtenen un rendiment de 42 euros en els paradisos fiscals, en comparació dels 19 euros que obtenen de mitjana en altres ubicacions.

· - un empleat o empleada de banc en un paradís fiscal genera un benefici mitjà de 171.000 euros anuals, quatre vegades més que un empleat o empleada mitjà, que tan solament genera 45.000 euros anuals de mitjana.

· - en 2015, els bancs europeus van obtenir almenys 628 milions d’euros en beneficis en paradisos fiscals en els quals no comptaven amb cap empleat o empleada. Per exemple, el banc francès BNP Paribas va obtenir un benefici de 134 milions d’euros lliures d’impostos en les Illes Caiman, on manquen de personal

· - alguns bancs han reportat beneficis en paradisos fiscals malgrat reportar pèrdues en altres països. Així, en 2015, el banc alemany Deutsche Bank va registrar escassos beneficis o fins i tot pèrdues en els seus principals comprats mentre va obtenir 2.000 milions d’euros en paradisos fiscals.

· - Luxemburg i Irlanda són els paradisos fiscals preferits, concentrant el 29% dels beneficis que els bancs van obtenir en paradisos fiscals en 2015. Aquest mateix any, les 20 principals entitats – bancàries europees van obtenir un benefici de 4.900 milions d’euros en el petit paradís fiscal de Luxemburg, més del que van obtenir en el Regne Unit, Suècia i Alemanya junts.

· - freqüentment, els bancs paguen pocs o cap impost pels beneficis obtinguts en paradisos fiscals. En 2015, els bancs europeus no van pagar impostos pels 383 milions d’euros de benefici que van obtenir en set paradisos fiscals. A Irlanda, les entitats bancàries europees tributen a un tipus efectiu de no més del 6% (la meitat del tipus legal). Tres bancs –Barclays, RBS i CréditAgricole– no paguen més d’un 2%.

Miguel Alba, responsable de sector privat d’Oxfam Intermón assenyala que: “La nova normativa de transparència de la Unió Europea ens permet fer-nos una petita idea de l’enginyeria fiscal dels principals bancs europeus, i el panorama no és agradable. Els Governs han de canviar les normatives per evitar que els bancs i altres grans empreses utilitzin els paradisos fiscals per evadir i eludir el pagament d’impostos o per ajudar als seus clients a fer-ho”.

Les empreses que eludeixen el pagament d’impostos roben a molts països fons que precisen per combatre la pobresa i la desigualtat, sent els països més pobres els més perjudicats. Cada any, l’evasió i elusió fiscal per part de les grans multinacionals priva als països pobres de més de 100.000 milions de dòlars en ingressos fiscals, diners suficients per finançar serveis educatius pels 124 milions de nens i nenes sense escolaritzar o atenció sanitària que podria evitar la mort d’almenys sis milions de nens i nenes.

“Totes les empreses i persones han d’actuar amb responsabilitat i pagar els impostos que els corresponen. L’evasió i elusió fiscal priva a països de tota Europa dels fons que precisen per pagar personal mèdic, educadors, cuidadors, etc.”, subratlla Alba.

Mesures de transparència, com la normativa europea sobre l’elaboració d’informes país per país, constitueixen eines vitals per lluitar contra l’evasió i elusió fiscal a tot el món. No obstant això, la nova proposta de la Comissió Europea, dirigida a ampliar l’elaboració d’informes públics a altres sectors i indústries a més del bancari, té importants manques. Aquesta proposta es limita a empreses amb una facturació igual o superior als 750 milions d’euros, un requisit que exclouria fins al 90% de les multinacionals, i no exigeix a les empreses que informin de les seves activitats en tots els països en els quals operen, inclosos els països en desenvolupament.

“La normativa de transparència de la Unió Europea està obrint a l’escrutini públic l’opac món de la fiscalitat de les grans empreses. Ara, és necessari ampliar-la per garantir que totes les grans corporacions publiquin informes financers per cada país en el qual operen. Això facilitarà a tots els països, inclosos els més pobres, determinar si les empreses paguen els impostos que els corresponen o no”.

A més, en el marc de la campanya contra el “Escaqueig” Fiscal Oxfam Intermón proposa al Govern i al Parlament que impulsin amb caràcter urgent una llei contra l’evasió fiscal que ajudi a generar ingressos per a totes les persones i que garanteixi finançament per a les polítiques públiques com la sanitat, l’educació, la protecció social i la cooperació. Aquesta llei ha de contribuir a tancar totes les escletxes de la elusió fiscal, així com garantir la transparència i la rendició de comptes, revisar la contractació pública lliure i la definició dels paradisos fiscals.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×