Autor Economia
21 agost 2016 a 15:00

Dades sobre turisme estranger a Catalunya

0 Flares 0 Flares ×

6.984 MEUR, la despesa declarada el primer semestre del 2016


Els turistes estrangers van fer una despesa total a Catalunya de 1.746 milions d’euros al mes de juny de 2016, xifra que suposa un increment del 3,9% respecte al mateix mes de l’any anterior. La despesa mitjana per persona i viatge va ser de 975 euros (que suposa una variació interanual del -3,7%) i la despesa mitjana diària per persona va ser de 180 euros, un 8% més. A Espanya, la despesa declarada pels turistes estrangers va ascendir a 7.871 milions d’euros, un 12,7 més que el mateix mes de 2015. La despesa per persona i viatge es va mantenir estable i la despesa mitjana diària per persona va pujar un 0,8%. En termes acumulats, la despesa total a Catalunya creix un 2,8% i a Espanya un 8,2% respecte als primers sis mesos de 2015.

L’estadística Despesa del turisme estranger a Catalunya ofereix informació mensual de la despesa, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona, dels turistes residents a l’estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge. Les dades es presenten desagregades per país de residència habitual, motiu del viatge, allotjament principal, tipus de despesa, organització i durada del viatge, i per vies d’accés. El període de referència de les dades és el mes en què s’acaba el viatge, amb independència de la durada.

Els turistes estrangers han fet 1.789,9 milers de viatges a Catalunya al mes de juny del 2016, un 7,9% més que un any enrere. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, Regne Unit creix un 14,1% i França ho fa un 1,6% respecte el mateix període de l’any anterior. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers ha crescut un 12,7% respecte al mateix mes del 2015.

L’Idescat realitza una explotació mensual de l’Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l’INE i amplia els resultats de la despesa per a Catalunya.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×