Autor Societat
15 març 2016 a 14:00

Comença la prohibició de fer foc al bosc

5 Flares 5 Flares ×

Del 15 de març fins al 15 d’octubre no es pot fer fosc sense autorització

Prohibit fer foc al bosc // Imatge cedida per la Generalitat

Prohibit fer foc al bosc // Imatge cedida per la Generalitat

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural informa que a partir d’avui, dia 15 de març fins al 15 d’octubre no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició recollida en el Decret 64/1995 té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.
La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.
Concretament, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.
També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

 

5 Flares Twitter 0 Facebook 5 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 5 Flares ×