Autor Societat
7 juliol 2015 a 14:00

Possible superació del llindar d’informació per a l’ozó troposfèric al Vallès Occidental

1 Flares 1 Flares ×

Sobretot a la zona del Vallès i Baix Llobregat

Ca n'Oriol Rubi //  Imatge cedida per l'Ajuntament de Rubí

Ca n’Oriol Rubi // Imatge cedida per l’Ajuntament de Rubí

El Servei de Vigilància i Control de l’Aire del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha informat que és possible durant els propers dies que se superi el llindar d’informació per a l’ozó troposfèric a la zona de qualitat de l’aire del Vallès-BaixLlobregat. Per això, es recomana a les persones amb problemes respiratoris, la gent gran i els infants que evitin fer esforços a l’aire lliure, sobretot entre les 10h i les 16h, quan els nivells d’ozó són més alts.

El Departament, amb la col·laboració de diversos municipis de Catalunya, entre ells Rubí, intensifica el control dels nivells d’ozó troposfèric entre els mesos de maig i setembre mitjançant la Campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric a Catalunya.

La legislació marca uns llindars que es recomana no superar. Quan es sobrepassa el llindar d’informació (180 µg/m3 en 1 hora) o el llindar d’alerta (240 µg/m3 durant 1 hora) establerts s’informa a la població i a diversos organismes i entitats d’aquesta superació perquè  puguin adoptar mesures preventives de protecció.

Depenen de la concentració d’ozó i de la durada de l’episodi, aquest gas pot causar diferents efectes sobre la salut, com ara tos, irritacions a la faringe, al coll i als ulls, dificultats respiratòries, disminució de rendiment, empitjorament de la funció pulmonar i símptomes de malestar general, com ara cansament, mal de cap o decaiguda, entre altres.

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 1 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 1 Flares ×