Autor Ensenyament
27 març 2015 a 15:00

L’Ajuntament durà a terme un Programa de Mediació Reparadora adreçat a menors d’edat

0 Flares 0 Flares ×

Va adreçat als joves menors d’edat

El programa va adreçat als joves menors d'edat // Imatge cedida per la UAB

El programa va adreçat als joves menors d’edat // Imatge cedida per la UAB

L’Ajuntament de Sabadell durà a terme un Programa de Mediació Reparadora, adreçat als menors d’edat que hagin comès una infracció de l’Ordenança Municipal d’Ocupació de les Vies i Espais públics de Sabadell. El programa permetrà que els joves infractors s’adrecin a una mesura educativa, alternativa a la sanció econòmica, mitjançant un procés de mediació reparadora.

L’objectiu de la mediació reparadora és oferir una alternativa educativa a l’aplicació d’aquesta Ordenança, amb una finalitat preventiva i restaurativa, perseguint i buscant el canvi d’actitud dels joves, perquè no tornin a repetir aquestes conductes. El procediment consistirà en què, una vegada comesa la infracció, es comunicarà a la família de l’infractor l’existència d’aquesta mesura educativa, i si aquesta accepta, es durà a terme el procediment de mediació.

El mediador buscarà la responsabilització del menor davant els fets i les seves conseqüències, reflexionant i col·laborant en la realització d’una activitat amb una entitat o organisme que col·labora amb el Programa. Si el menor assoleix els objectius marcats, aquest no haurà de pagar la multa. Moltes entitats col·laboren amb el Programa, representant una acció social que afavoreix la convivència i permet la vinculació dels joves amb la comunitat i la ciutat.

La regidora de Relacions CiutadanesAna Carrasco, creu que “aquest tipus de mesures alternatives a la sanció econòmica pretenen que els joves agafin consciència de la necessitat de respectar el que és de tothom, que ho valorin i que reflexionin sobre la pròpia conducta i, en definitiva, que la corregeixin”. A més, la possibilitat de portar a terme aquestes mesures educatives i reparadores en col·laboració amb entitats de la ciutat servirà per transmetre als joves els valors cívics que acostumen a estar tan presents entre els membres de les associacions de la ciutat. Volem que la mediació reparadora ajudi els joves que han infringit l’ordenança d’ús de la via pública a responsabilitzar-se de les seves accions de forma voluntària, en lloc de ser els pares els que es facin càrrec d’una possible sanció econòmica”.

El programa Sabadell Mediació ha estat impulsat i gestionat pel Servei de Mediació Municipal, però es durà a terme amb altres agents municipals com la Policia Municipal i el Servei de Gestió de la Via Publica.

Sabadell Mediació

Sabadell Mediació complirà 10 anys en funcionament, durant els quals ha ofert un servei municipal en favor de la convivència ciutadana, la cohesió social i la gestió pacifica del conflicte. En l’any anterior va haver-hi 734 intervencions de mediació, de les quals 110 van ser conflictes en l’àmbit veïnal, 58 en comunitats de propietaris, 34 en l’àmbit familiar i 6 en l’escolar.

Dels 208 expedients que es van tancar, 161 casos s’han resolt de manera favorable, 47 es van resoldre de forma desfavorable i els 43 restants es van interrompre sense finalitzar la intervenció de mediació. A més, Sabadell Mediació participa en altres accions de caràcter educatiu. Prop de 1.100 alumnes de primària i secundària i 70 mestres han visitat els tallers de mediació que ofereix el servei municipal.

Per accedir al servei municipal de Sabadell Mediació es pot trucar al 937453184 o al 010, o anar a qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×