Autor Economia
22 març 2014 a 12:30

El PDU del Centre Direccional Parc de l’Alba tindrà un cost de 342M€

1 Flares 1 Flares ×

Tot a punt per a l’aprovació definitiva al haver arribat el darrer informe preceptiu

Imatge cedida per la Generalitat de Catalunya

Imatge cedida per la Generalitat de Catalunya

La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya ha emès el darrer informe preceptiu necessari per a l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès.

El nou PDU s’ajusta segona la Generalitat al planejament territorial i urbanístic metropolità i supramunicipal sense haver de requalificar de nou el sòl, ni tampoc incrementar l’aprofitament previst al Centre Direccional, segons els acords subscrits els anys 2005 i 2008. El Pla distingeix dos sectors, el Parc de l’Alba i Can Costa i els organitza en diferents usos distribuïts en tres eixos:

-          Eix econòmic: Al voltant del Sincrotó Alba s’ha situat una gran àrea per a la ciència, la tecnologia i l’activitat econòmica. Es tracta d’un nou parc de la ciència i la tecnologia, però també permetrà la construcció d’oficines i comercial. En aquest espai es busca la creació d’un dels equipaments més avançats d’Europa i una plataforma científica i tecnològica a escala internacional.

-          Espais lliures: La Generalitat ha fixat una dotació d’espais lliures molt per sobre del que la llei estableix  garantint un gran connector ecològic entre el Parc de Collserola i el de Sant Llorenç del Munt.

-          Creació de ciutat: El nou pla permet lligar el teixit urbà de Cerdanyola permetent una centralitat viva i complir els criteris de desenvolupament urbanístic sostenible. Hi haurà un barri residencial que permetrà créixer la ciutat. Està previst que la dotació d’habitatge proposada cobreixi en el 25% les necessitats de la zona en termes d’habitatge per la propera dècada.

  Parc de l’Alba Sector  Can Costa
Superfície total 3.405.592 m2sòl 681.112 m2sòl
Cessions totals 69,39% 82,73%
Sòl amb aprofitament 1.042.412 m2sòl 117.601 m2sòl
Edificabilitat bruta 0’57 m2st/m2sòl 0’28 m2st/m2sòl
Sostre residencial

Habitatge lliure

Habitatge HPO

Habitatge HPC

TOTAL

474.322 m2st2.570 habitatges

1.071 habitatges

   447 habitatges

4.088 habitatges

79.279 m2st353 habitatges

129 habitatges

  64 habitatges

546 habitatges

Sostre d’activitat econòmica 1.445.147 m2st 78.486  m2st
Sostre d’activitat comercial(respecte el total de m2st del sector) Un màxim del  7,11%

La inversió total prevista és de 342 M€ dels quals 110M€ ja s’han invertit. La inversió privada podria superar els 1.500M€ i està previst que es creïn 12.000 llocs de treball durant la urbanització i un total de 20.000 en les activitats que es generin

1 Flares Twitter 1 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 1 Flares ×