Autor Societat
27 desembre 2013 a 16:00

L’Ajuntament i MATGAS posen en marxa un projecte pioner per al tractament d’aigües residuals urbanes

1 Flares 1 Flares ×

Es basa en la biocaptura del CO2 i el creixement d’algues

Imatge del web de la UAB

Imatge del web de la UAB

L’equip de MATGAS ha desenvolupat una tecnologia pionera en la depuradora del Riu Ripoll, basada en la utilització del CO2 per al creixement d’algues utilitzades en el tractament d’aigües residuals. MATGAS és una agrupació entre l’empresa Carburos Metálicos, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas i la Universitat Autònoma de Barcelona

La iniciativa, emmarcada en el projecte europeu SOFCOM, té com a objectiu tractar les aigües industrials d’una manera menys contaminant, per tal de reduir el consum energètic i les emissions de CO2. Posteriorment, la mateixa tecnologia es podrà utilitzar a gran escala en la indústria, fet que pot representar una innovació important a nivell mundial.

La tecnologia es basa en un  fotobioreactor que potencia la capacitat natural de creixement de les algues dels canals i rius del Mediterrani, així com la seva eliminació de nutrients a través de la injecció de CO2. Les algues seleccionades no són tòxiques i permeten un tractament de les aigües residuals de manera segura.

Per tal de netejar l’aigua residual, aquesta és tractada per injecció CO2 gas i alimentada per un reactor biològic. Les algues absorbeixen la llum solar i converteixen el CO2 en carbohidrats i olis utilitzant el nitrogen i fòsfor residual de l’aigua. A més de resultar-ne aigua neta, la tecnologia també permet l’obtenció d’algues, que poden ser útils com a biocombustible o biogàs, o en l’extracció de productes d’alt valor afegit.

Està previst exportar el prototip a Turin, un cop s’acabi el període de proves a Sabadell, per integrar-lo en un projecte d’energia elèctrica de baix impacte ambiental. El projecte complert té un pressupost de 6,2 milions d’euros, cofinançats per SOFCOM i FCH-JU (Fuel, Cells and Hidrogen).

1 Flares Twitter 1 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 1 Flares ×