Autor Política
30 octubre 2013 a 17:16

l’Ajuntament destina 250.000€ provinents de la Diputació a les famílies que tenen dificultats per pagar el pis

6 Flares 6 Flares ×
Foto: Àlex Callao

Foto: Àlex Callao

L’Alcalde Joan Carles Sánchez i Marta Farrés, regidora de vivenda i tinent alcalde de l’àrea de vivenda, han presentat aquest migdia a la Sala de Govern la destinació dels prop de 250.000€ que la Diputació de Barcelona ha transferit a l’Ajuntament de Sabadell en concepte d’ajudes en matèria de vivenda.

Joan Carles Sánchez ha volgut recordar que una de les prioritats del govern és en matèria de vivenda: “Avui presentem una iniciativa recollida a l’apartat 7 del pla de mesures en matèria de vivenda. Es tracta de 250.000€ de la Diputació de Barcelona per a prestacions familiars d’habitatges protegits i que en aquests moments tenen problemes per poder pagar els lloguers”. La mesura busca ajudar a aquelles persones que porten molts anys vivint en pisos de titularitat pública i que, per qüestions de la crisi, no poden afrontar el lloguer de casa seva, amb el risc que això els afecti en l’obtenció de les ajudes públiques, ja que en molts casos s’exigeix estar al corrent del pagament dels pisos. La mesura pretén destinar 750.000€ en tres anys per ajudar a aquestes famílies a anar al dia en el pagament dels seus lloguers i eliminar  el risc d’execució per impagament de les seves vivendes.

La mesura té un topall màxim de 200€ mensuals per família i un mínim de 50€ mensuals, similar als criteris que marca la Generalitat de Catalunya. Actualment el parc de vivendes públics, que suma els pisos que VIMUSA i Sabadell lloguer tenen llogats a famílies que ho necessiten, presenten una taxa de morositat del 7,75% en el cas de VIMUSA i del 5% en el cas de Sabadell Lloguer. Una de les condicions indispensables per poder rebre l’ajuda és la de viure en un pis de propietat pública (protecció oficial). Marta Farrés ha explicat que la mesura no pot intercedir en el parc d’habitatges privats ja que “ no volem crear inflació en els preus de l’habitatge”. En aquest sentit, la regidora ha explicat que en propers anys es realitzarà mitjançant convocatòria d’ajuts, però que donat el calendari i els processos que una convocatòria té han fet pensar que era millor realitzar-ho mitjançant prestacions directes. “Pensem en famílies que han fet sempre el pagament i per situacions sobrevinugudes no poden pagar el lloguer” ha afegit la regidora, que també ha explicat que la mesura busca “regularitzar situacions i que aquestes puguin accedir a noves ajudes”.

Amb els diners que sobrin, en el cas que així sigui, l’Ajuntament ha decidit que es destinaran a habitatges d’emergència social i que han demanat ajut en els darrers mesos.

“Cert canvi de tendència”20131030_121809

L’Alcalde ha valorat un cert canvi de tendència entre les entitats bancàries i en referència als casos de desnonaments i execucions hipotecàries de la ciutat. Joan Carles ha posat com exemple la declaració d’intensions del Banc Sabadell, on van anunciar que no es realitzaran nous desnonaments des de la seva entitat. Tot i això, l’alcalde ha volgut recordar que no totes les entitats demostren la seva predisposició per frenar aquesta problemàtica: “El cas més fragant és el Sareb. A vegades és més difícil la relació amb aquesta entitat. Volem estar a sobre per saber que el que estan dient es compleixi”.

6 Flares Twitter 2 Facebook 4 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 6 Flares ×